Show simple item record

dc.contributor.authorSzprot, Jakub
dc.date.accessioned2014-10-14T20:57:05Z
dc.date.available2014-10-14T20:57:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSzprot, J. (2012). Otwieranie nauki w Polsce. W: I. Sójkowska (red.). Materiały konferencyjne EBIB nr 22. Toruń: Stowarzyszenie EBIBpl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5467
dc.description.abstractW referacie zostaną przedstawione przedsięwzięcia i inicjatywy związane z otwartą nauką w Polsce, z uwzględnieniem kluczowych w obecnej sytuacji obszarów, takich jak: otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym dostępie, otwarte repozytoria), infrastruktura informatyczna otwartej nauki (projekty polskie oraz europejskie, w których uczestniczą polscy partnerzy) i prawne narzędzia otwartości w nauce (otwarte licencje, otwarte mandaty). Omówiona zostanie rola poszczególnych podmiotów (instytucji rządowych, naukowych i badawczych, organizacji społecznych) w działaniach na rzecz otwartej nauki. Zostanie również podjęta próba określenia podstawowych problemów oraz najistotniejszych wyzwań, z którymi musi zmierzyć się ruch otwartej nauki w Polsce.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStowarzyszenie EBIBpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectotwarty dostęppl_PL
dc.subjectotwarta naukapl_PL
dc.subjectotwarte repozytoriapl_PL
dc.subjectczasopisma w otwartym dostępiepl_PL
dc.subjectotwarte licencjepl_PL
dc.subjectotwarty mandatpl_PL
dc.titleOtwieranie nauki w Polscepl_PL
dc.title.alternativeOpening science in Polandpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectpl_PL
dc.contributor.organizationInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonJakub Szprot
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska