Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak, Konrad
dc.date.accessioned2014-10-20T06:42:20Z
dc.date.available2014-10-20T06:42:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationK. Marciniak, Arbitraż z perspektywy rozwoju historycznego prawa międzynarodowego [w:] C. Mik (red.), Arbitraż w prawie międzynarodowym, C.H. Beck, Warszawa 2014pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5532
dc.description.abstractNiniejszy artykuł podejmuje temat rozwoju historycznego instytucji arbitrażu w prawie międzynarodowym. Artykuł dotyczy okresu od starożytności do 1945 r. Na potrzeby pracy przyjęto następującą strukturę rozważań. W pierwszej kolejności zostały podjęte kwestie wstępne, a następnie te, dotyczące arbitrażu w okresie starożytności oraz średniowiecza (druga część artykułu). Następnie, uwaga została zwrócona na kształtowanie się omawianej metody rozstrzygania sporów w XVIII oraz XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem prac prowadzących do powstania Stałego Trybunału Arbitrażowego (omówione, odpowiednio, w części trzeciej i czwartej rozdziału). Część piąta niniejszego opracowania prezentuje wnioski i ustalenia poczynione w toku wywodu. Artykuł dotyczy, co do zasady, wyłącznie arbitrażu międzypaństwowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherC.H. Beckpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpokojowe rozstrzyganie sporówpl_PL
dc.subjectStały Trybunał Arbitrażowypl_PL
dc.subjecthistoria prawa międzynarodowegopl_PL
dc.subjectarbitrażpl_PL
dc.titleArbitraż z perspektywy rozwoju historycznego prawa międzynarodowegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonKonrad Marciniak


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.