Now showing items 15-34 of 57

  • GROTOAP: GROund Truth for Open Access Publications 

   Tkaczyk, Dominika; Czeczko, Artur; Rusek, Krzysztof; Bolikowski, Łukasz; Bogacewicz, Roman (ACM, 2012-06)
   The field of digital document content analysis includes many important tasks, for example page segmentation or zone classification. It is impossible to build effective solutions for such problems and evaluate their performance ...
  • Hierarchical, multi-label classification of scholarly publications: modifications of ML-KNN algorithm 

   Łukasik, Michał; Kuśmierczyk, Tomasz; Bolikowski, Łukasz; Nguyen, Hung Son (Springer, 2013)
   One of the common problems when dealing with digital libraries is lack of classification codes in some of the documents. In the following publication we deal with this problem in a multi-label, hierarchical case of Mathematics ...
  • Increasing the efficiency of the DaCS programming model for heterogeneous systems 

   Cytowski, Maciej; Niezgódka, Marek (Springer, 2012)
   Efficient programming of hybrid systems is usually done with the use of new programming models. It creates a unique opportunity to increase the performance of scientific applications and is also especially interesting in ...
  • Internet wzbogacił moje życie. Wpływ korzystania z internetu na życie osób 50+ 

   Czerniawska, Dominika; Fenrich, Wojciech; Olcoń-Kubicka, Marta (Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+., 2011)
   Raport przedstawia wyniki badania jakościowego analizującego wpływ internetu na życie codzienne osób w wieku 50+. Wyniki badania wskazują, że korzystanie z internetu przyczynia się do zwiększenia i przedłużenia aktywności ...
  • Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby 

   Zając, Jan M.; Batorski, Dominik (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007-11-22)
   Prowadzenie badań ankietowych i eksperymentalnych w Internecie jest coraz popularniejsze, ale ich autorzy muszą borykać się z problemami małej motywacji do udziału i niskiego stopnia realizacji próby (response rate). ...
  • Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności 

   Batorski, Dominik (PARP, 2013-02-08)
   Jednym z najistotniejszych pytań dotyczących innowacyjności w Polsce jest to, dlaczego mimo wysokiego kapitału ludzkiego, dużej liczby młodych i relatywnie dobrze wykształconych osób, innowacyjność jest w naszym kraju ...
  • Local existence and uniqueness of solutions to one-dimensional tumor invasion model 

   Ito, Akio; Gokieli, Maria; Niezgódka, Marek; Szymańska, Zuzanna (Elsevier, 2010)
   In the present paper, we propose a modified tumor invasion model which was originally proposed in Chaplain and Anderson (2003) [1]. And we show the local existence and uniqueness of solutions to approximate systems of ...
  • Methodology for evaluating citation parsing and matching 

   Fedoryszak, Mateusz; Bolikowski, Łukasz; Tkaczyk, Dominika; Wojciechowski, Krzysztof (Springer, 2013)
   Bibliographic references between scholarly publications contain valuable information for researchers and developers involved with digital repositories. They are indicators of topical similarity between linked texts, impact ...
  • Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetu 

   Batorski, Dominik; Czerniawska, Dominika; Fenrich, Wojciech; Kowalik, Wojciech; Kubicki, Paweł; Olcoń-Kubicka, Marta; Zając, Jan M.; Żychlińska, Monika (UPC Polska, 2010)
   Raport analizuje korzystanie z internetu przez osoby w wieku 50+ oraz podejmuje kwestie cyfrowego wykluczenia osób starszych. Na potrzeby raportu przeanalizowane zostały wyniki najważniejszych badań dotyczących korzystania ...
  • A modular metadata extraction system for born-digital articles 

   Tkaczyk, Dominika; Bolikowski, Łukasz; Czeczko, Artur; Rusek, Krzysztof (2012-03-27)
   We present a comprehensive system for extracting metadata from scholarly articles. In our approach the entire document is inspected, including headers and footers of all the pages as well as bibliographic references. ...
  • Molecular dynamics of ribosomal elongation factors G and Tu 

   Kulczycka, Katarzyna; Długosz, Maciej; Trylska, Joanna (Springer Nature, 2011)
   Translation on the ribosome is controlled by external factors. During polypeptide lengthening, elongation factors EF-Tu and EF-G consecutively interact with the bacterial ribosome. EF-Tu binds and delivers an aminoacyl-tRNA ...
  • The Neumann problem in an irregular domain 

   Bolikowski, Łukasz; Gokieli, Maria; Varchon, Nicolas (EMS, Interfaces and Free Boundaries, 2010)
   We consider the stability of patterns for the reaction-diffusion equation with Neumann boundary conditions in an irregular domain in ℝN, N ≥ 2, the model example being two convex regions connected by a small ‘hole’ in their ...
  • An Ocean of Information. Information overload faced by Internet users 

   Batorski, Dominik (Polska Akademia Nauk, 2011)
   As the amount of online content grows, Internet users’ attention span decreases. This brings an acute need for social and technological solutions that enable users to select the most important and relevant information.
  • Open Science in Poland 2014. A Diagnosis 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2015)
   The aim of the raport "Open Science in Poland 2014. A Diagnosis" is to present a comprehensive overview of the current state of openness in Polish science. In chapter 1, the authors present the institutional context of ...
  • Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2014)
   Otwarte modele były początkowo wdrażane oddolnie i lokalnie, ale w miarę ich rozwoju coraz istotniejsze stawało się podejście systematyczne, znajdujące wyraz przede wszystkim w politykach i strategiach instytucji: naukowych, ...
  • Otwarty dostęp 

   Suber, Peter; Bogacewicz, Roman; Chojnowski, Maciej; Fenrich, Wojciech; Kielan, Joanna; Leśniak, Andrzej; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Szprot, Jakub (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014-10-13)
  • Otwarty dostęp czy otwarta nauka? 

   Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia (Narodowe Centrum Kultury, 2014)
   Ostatnie lata postawiły naukowców wobec konieczności wyboru własnych strategii komunikacyjnych. Odbiorcy będą się różnicować: nie będą to tylko czytelnicy; wraz z pojawianiem się nowych sposobów wykorzystywania treści ...
  • Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne 

   Siewicz, Krzysztof (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Publikacja wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące.