Now showing items 23-42 of 57

  • Methodology for evaluating citation parsing and matching 

   Fedoryszak, Mateusz; Bolikowski, Łukasz; Tkaczyk, Dominika; Wojciechowski, Krzysztof (Springer, 2013)
   Bibliographic references between scholarly publications contain valuable information for researchers and developers involved with digital repositories. They are indicators of topical similarity between linked texts, impact ...
  • Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetu 

   Batorski, Dominik; Czerniawska, Dominika; Fenrich, Wojciech; Kowalik, Wojciech; Kubicki, Paweł; Olcoń-Kubicka, Marta; Zając, Jan M.; Żychlińska, Monika (UPC Polska, 2010)
   Raport analizuje korzystanie z internetu przez osoby w wieku 50+ oraz podejmuje kwestie cyfrowego wykluczenia osób starszych. Na potrzeby raportu przeanalizowane zostały wyniki najważniejszych badań dotyczących korzystania ...
  • A modular metadata extraction system for born-digital articles 

   Tkaczyk, Dominika; Bolikowski, Łukasz; Czeczko, Artur; Rusek, Krzysztof (2012-03-27)
   We present a comprehensive system for extracting metadata from scholarly articles. In our approach the entire document is inspected, including headers and footers of all the pages as well as bibliographic references. ...
  • Molecular dynamics of ribosomal elongation factors G and Tu 

   Kulczycka, Katarzyna; Długosz, Maciej; Trylska, Joanna (Springer Nature, 2011)
   Translation on the ribosome is controlled by external factors. During polypeptide lengthening, elongation factors EF-Tu and EF-G consecutively interact with the bacterial ribosome. EF-Tu binds and delivers an aminoacyl-tRNA ...
  • The Neumann problem in an irregular domain 

   Bolikowski, Łukasz; Gokieli, Maria; Varchon, Nicolas (EMS, Interfaces and Free Boundaries, 2010)
   We consider the stability of patterns for the reaction-diffusion equation with Neumann boundary conditions in an irregular domain in ℝN, N ≥ 2, the model example being two convex regions connected by a small ‘hole’ in their ...
  • An Ocean of Information. Information overload faced by Internet users 

   Batorski, Dominik (Polska Akademia Nauk, 2011)
   As the amount of online content grows, Internet users’ attention span decreases. This brings an acute need for social and technological solutions that enable users to select the most important and relevant information.
  • Open Science in Poland 2014. A Diagnosis 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2015)
   The aim of the raport "Open Science in Poland 2014. A Diagnosis" is to present a comprehensive overview of the current state of openness in Polish science. In chapter 1, the authors present the institutional context of ...
  • Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2014)
   Otwarte modele były początkowo wdrażane oddolnie i lokalnie, ale w miarę ich rozwoju coraz istotniejsze stawało się podejście systematyczne, znajdujące wyraz przede wszystkim w politykach i strategiach instytucji: naukowych, ...
  • Otwarty dostęp 

   Suber, Peter; Bogacewicz, Roman; Chojnowski, Maciej; Fenrich, Wojciech; Kielan, Joanna; Leśniak, Andrzej; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Szprot, Jakub (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014-10-13)
  • Otwarty dostęp czy otwarta nauka? 

   Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia (Narodowe Centrum Kultury, 2014)
   Ostatnie lata postawiły naukowców wobec konieczności wyboru własnych strategii komunikacyjnych. Odbiorcy będą się różnicować: nie będą to tylko czytelnicy; wraz z pojawianiem się nowych sposobów wykorzystywania treści ...
  • Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne 

   Siewicz, Krzysztof (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Publikacja wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące.
  • Otwarty dostęp w instytucjach naukowych 

   Fenrich, Wojciech; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub; Lewandowski, Tomasz (Wydawnictwa ICM, 2015)
   Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z wdrażaniem otwartego dostępu na uczelniach i w jednostkach naukowych. W części pierwszej autorzy zarysowują światowe i ...
  • Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa 

   Glinicka, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020)
   Cel/Teza: Artykuł referuje bieżący etap rozwoju otwartego dostępu w krajach globalnego Południa, ze wskazaniem podobieństw i odmienności pomiędzy różnymi obszarami świata, nakreśleniem specyfiki reprezentatywnych krajów ...
  • Otwieranie nauki w Polsce 

   Szprot, Jakub (Stowarzyszenie EBIB, 2012)
   W referacie zostaną przedstawione przedsięwzięcia i inicjatywy związane z otwartą nauką w Polsce, z uwzględnieniem kluczowych w obecnej sytuacji obszarów, takich jak: otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym ...
  • Po czym rozpoznać dobre repozytorium? 

   Starczewski, Michał; Lewandowski, Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2014)
   Starannie prowadzone repozytorium to repozytorium dopasowane do całego systemu repozytoryjnego, obejmującego repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe oraz repozytoria danych. Wymiana metadanych umożliwia powstawanie ...
  • Przegląd konferencji ICML, SIGIR, ICDAR w kontekście bibliotek cyfrowych 

   Kuśmierczyk, Tomasz (2011-09-16)
   Przegląd i analiza konferencji ICML, ICDAR, SIGIR w celu analizy i podsumowania trendów w Machine Learning, Information Retrieval i Document Analysis.
  • Przewodnik po otwartej nauce 

   Hofmokl, Justyna; Tarkowski, Alek; Bednarek-Michalska, Bożena; Siewicz, Krzysztof; Szprot, Jakub (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2009)
  • Qualitative behaviour and numerical approximation of solutions to conservation laws with non-local point constraints on the flux and modeling of crowd dynamics at the bottlenecks 

   Andreianov, Boris; Donadello, Carlotta; Razafison, Ulrich; Rosini, Massimiliano Daniele (2015)
   In this paper we investigate numerically the model for pedestrian traffic proposed in [B. Andreianov, C. Donadello, M.D. Rosini, Crowd dynamics and conservation laws with nonlocal constraints and capacity drop, Mathematical ...