Now showing items 31-50 of 63

  • The Neumann problem in an irregular domain 

   Bolikowski, Łukasz; Gokieli, Maria; Varchon, Nicolas (EMS, Interfaces and Free Boundaries, 2010)
   We consider the stability of patterns for the reaction-diffusion equation with Neumann boundary conditions in an irregular domain in ℝN, N ≥ 2, the model example being two convex regions connected by a small ‘hole’ in their ...
  • An Ocean of Information. Information overload faced by Internet users 

   Batorski, Dominik (Polska Akademia Nauk, 2011)
   As the amount of online content grows, Internet users’ attention span decreases. This brings an acute need for social and technological solutions that enable users to select the most important and relevant information.
  • Open Science in Poland 2014. A Diagnosis 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2015)
   The aim of the raport "Open Science in Poland 2014. A Diagnosis" is to present a comprehensive overview of the current state of openness in Polish science. In chapter 1, the authors present the institutional context of ...
  • Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2014)
   Otwarte modele były początkowo wdrażane oddolnie i lokalnie, ale w miarę ich rozwoju coraz istotniejsze stawało się podejście systematyczne, znajdujące wyraz przede wszystkim w politykach i strategiach instytucji: naukowych, ...
  • Otwarty dostęp 

   Suber, Peter; Bogacewicz, Roman; Chojnowski, Maciej; Fenrich, Wojciech; Kielan, Joanna; Leśniak, Andrzej; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Szprot, Jakub (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014-10-13)
  • Otwarty dostęp czy otwarta nauka? 

   Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia (Narodowe Centrum Kultury, 2014)
   Ostatnie lata postawiły naukowców wobec konieczności wyboru własnych strategii komunikacyjnych. Odbiorcy będą się różnicować: nie będą to tylko czytelnicy; wraz z pojawianiem się nowych sposobów wykorzystywania treści ...
  • Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne 

   Siewicz, Krzysztof (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Publikacja wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące.
  • Otwarty dostęp w instytucjach naukowych 

   Fenrich, Wojciech; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub; Lewandowski, Tomasz (Wydawnictwa ICM, 2015)
   Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z wdrażaniem otwartego dostępu na uczelniach i w jednostkach naukowych. W części pierwszej autorzy zarysowują światowe i ...
  • Otwieranie nauki w Polsce 

   Szprot, Jakub (Stowarzyszenie EBIB, 2012)
   W referacie zostaną przedstawione przedsięwzięcia i inicjatywy związane z otwartą nauką w Polsce, z uwzględnieniem kluczowych w obecnej sytuacji obszarów, takich jak: otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym ...
  • Po czym rozpoznać dobre repozytorium? 

   Starczewski, Michał; Lewandowski, Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2014)
   Starannie prowadzone repozytorium to repozytorium dopasowane do całego systemu repozytoryjnego, obejmującego repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe oraz repozytoria danych. Wymiana metadanych umożliwia powstawanie ...
  • Polski obszar europejskich rynków finansowo- ubezpieczeniowych Anno Domini 2017 

   Nowak, Alojzy Z.; Nowak, Stanisław; Jagodziński, Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017)
  • Prawno-organizacyjne aspekty wykorzystania kontroli operacyjnej 

   Walczak, Waldemar (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 2018)
  • Przegląd konferencji ICML, SIGIR, ICDAR w kontekście bibliotek cyfrowych 

   Kuśmierczyk, Tomasz (2011-09-16)
   Przegląd i analiza konferencji ICML, ICDAR, SIGIR w celu analizy i podsumowania trendów w Machine Learning, Information Retrieval i Document Analysis.
  • Przewodnik po otwartej nauce 

   Hofmokl, Justyna; Tarkowski, Alek; Bednarek-Michalska, Bożena; Siewicz, Krzysztof; Szprot, Jakub (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 2009)
  • Qualitative behaviour and numerical approximation of solutions to conservation laws with non-local point constraints on the flux and modeling of crowd dynamics at the bottlenecks 

   Andreianov, Boris; Donadello, Carlotta; Razafison, Ulrich; Rosini, Massimiliano Daniele (2015)
   In this paper we investigate numerically the model for pedestrian traffic proposed in [B. Andreianov, C. Donadello, M.D. Rosini, Crowd dynamics and conservation laws with nonlocal constraints and capacity drop, Mathematical ...
  • Raport o stanie edukacji 2011. Kontynuacja przemian 

   Federowicz, Michał; Wojciuk, Anna (Instytut Badań Edukacyjnych, 2012)
   Prezentujemy drugi przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych „Raport o stanie edukacji. Kontynuacja przemian". Postaraliśmy się, żeby ci, którym pierwsze wydanie raportu służyło za źródło wiedzy i danych dotyczących ...
  • Rynek kapitałowy - szanse i bariery 

   Czerwińska, Teresa; Nowak, Alojzy Z. (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2017)
  • Simulating Phase Transition Dynamics on Non-trivial Domains 

   Bolikowski, Łukasz; Gokieli, Maria (Lecture Notes in Computer Science, 2013)
   Our goal is to investigate the influence of the geometry and topology of the domain Ω on the solutions of the phase transition and other diffusion-driven phenomena in Ω, modeled e.g. by the Allen-Cahn, Cahn-Hilliard, ...