Now showing items 21-40 of 55

  • Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne 

   Siewicz, Krzysztof (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Publikacja wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące.
  • The structure and dynamics of the global network of inter-firm R&D partnerships 1989–2002 

   Bojanowski, Michał; Corten, Rense; Westbrock, Bastian (Springer, 2012)
  • Analysis of Gravitational Wave Signals on Heterogeneous Architectures 

   Cytowski, Maciej (Springer, 2012)
   Heterogeneous architectures and programming techniques will be very important in the development of exascale HPC applications. Adapting heterogeneous programming techniques to scientific programming is not always ...
  • Increasing the efficiency of the DaCS programming model for heterogeneous systems 

   Cytowski, Maciej; Niezgódka, Marek (Springer, 2012)
   Efficient programming of hybrid systems is usually done with the use of new programming models. It creates a unique opportunity to increase the performance of scientific applications and is also especially interesting in ...
  • Otwieranie nauki w Polsce 

   Szprot, Jakub (Stowarzyszenie EBIB, 2012)
   W referacie zostaną przedstawione przedsięwzięcia i inicjatywy związane z otwartą nauką w Polsce, z uwzględnieniem kluczowych w obecnej sytuacji obszarów, takich jak: otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym ...
  • Evaluation of Features for Author Name Disambiguation Using Linear Support Vector Machines 

   Dendek, Piotr Jan; Bolikowski, Łukasz; Łukasik, Michał (IEEE Computer Society Conference Publishing Services, 2012-03-27)
   Author name disambiguation allows to distinguish between two or more authors sharing the same name. In a previous paper, we have proposed a name disambiguation framework in which for each author name in each article we ...
  • A modular metadata extraction system for born-digital articles 

   Tkaczyk, Dominika; Bolikowski, Łukasz; Czeczko, Artur; Rusek, Krzysztof (2012-03-27)
   We present a comprehensive system for extracting metadata from scholarly articles. In our approach the entire document is inspected, including headers and footers of all the pages as well as bibliographic references. ...
  • YADDA2 – Assemble Your Own Digital Library Application from Lego Bricks 

   Sylwestrzak, Wojtek; Rosiek, Tomasz; Bolikowski, Łukasz (ACM, 2012-06)
   YADDA2 is an open software platform which facilitates creation of digital library applications. It consists of versatile building blocks providing, among others: storage, relational and full-text indexing, process management, ...
  • GROTOAP: GROund Truth for Open Access Publications 

   Tkaczyk, Dominika; Czeczko, Artur; Rusek, Krzysztof; Bolikowski, Łukasz; Bogacewicz, Roman (ACM, 2012-06)
   The field of digital document content analysis includes many important tasks, for example page segmentation or zone classification. It is impossible to build effective solutions for such problems and evaluate their performance ...
  • Simulating Phase Transition Dynamics on Non-trivial Domains 

   Bolikowski, Łukasz; Gokieli, Maria (Lecture Notes in Computer Science, 2013)
   Our goal is to investigate the influence of the geometry and topology of the domain Ω on the solutions of the phase transition and other diffusion-driven phenomena in Ω, modeled e.g. by the Allen-Cahn, Cahn-Hilliard, ...
  • Author disambiguation in the YADDA2 software platform 

   Dendek, Piotr Jan; Wojewódzki, Mariusz; Bolikowski, Łukasz (Springer, 2013)
   SYNAT platform powered by the YADDA2 architecture has been extended with the Author Disambiguation Framework and the Query Framework. The former framework clusters occurrences of contributor names into identities of authors, ...
  • Comparing hierarchical mathematical document clustering against the Mathematics Subject Classification tree 

   Kuśmierczyk, Tomasz; Łukasik, Michał; Bolikowski, Łukasz; Nguyen, Hung Son (Springer, 2013)
   Mathematical publications are often labelled with Mathematical Subject Classification codes. These codes are grouped in a treelike hierarchy created by experts. In this paper we posit that this hierarchy is highly correlated ...
  • Data model for analysis of scholarly documents in the MapReduce paradigm 

   Kawa, Adam; Bolikowski, Łukasz; Czeczko, Artur; Dendek, Piotr Jan; Tkaczyk, Dominika (Springer, 2013)
   At CEON ICM UW we are in possession of a large collection of scholarly documents that we store and process using MapReduce paradigm. One of the main challenges is to design a simple, but effective data model that fits ...
  • Hierarchical, multi-label classification of scholarly publications: modifications of ML-KNN algorithm 

   Łukasik, Michał; Kuśmierczyk, Tomasz; Bolikowski, Łukasz; Nguyen, Hung Son (Springer, 2013)
   One of the common problems when dealing with digital libraries is lack of classification codes in some of the documents. In the following publication we deal with this problem in a multi-label, hierarchical case of Mathematics ...
  • Methodology for evaluating citation parsing and matching 

   Fedoryszak, Mateusz; Bolikowski, Łukasz; Tkaczyk, Dominika; Wojciechowski, Krzysztof (Springer, 2013)
   Bibliographic references between scholarly publications contain valuable information for researchers and developers involved with digital repositories. They are indicators of topical similarity between linked texts, impact ...
  • Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności 

   Batorski, Dominik (PARP, 2013-02-08)
   Jednym z najistotniejszych pytań dotyczących innowacyjności w Polsce jest to, dlaczego mimo wysokiego kapitału ludzkiego, dużej liczby młodych i relatywnie dobrze wykształconych osób, innowacyjność jest w naszym kraju ...
  • Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2014)
   Otwarte modele były początkowo wdrażane oddolnie i lokalnie, ale w miarę ich rozwoju coraz istotniejsze stawało się podejście systematyczne, znajdujące wyraz przede wszystkim w politykach i strategiach instytucji: naukowych, ...
  • Tagging Scientific Publications using Wikipedia and Natural Language Processing Tools. Comparison on the ArXiv Dataset 

   Łopuszyński, Michał; Bolikowski, Łukasz (Springer, 2014)
   In this work, we compare two simple methods of tagging scientific publications with labels reflecting their content. As a first source of labels Wikipedia is employed, second label set is constructed from the noun phrases ...
  • Unsupervised Keyword Extraction From Polish Legal Texts 

   Jungiewicz, Michał; Łopuszyński, Michał (Springer, 2014)
   In this work, we present an application of the recently pro- posed unsupervised keyword extraction algorithm RAKE to a corpus of Polish legal texts from the field of public procurement. RAKE is essen- tially a language ...
  • Po czym rozpoznać dobre repozytorium? 

   Starczewski, Michał; Lewandowski, Tomasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2014)
   Starannie prowadzone repozytorium to repozytorium dopasowane do całego systemu repozytoryjnego, obejmującego repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe oraz repozytoria danych. Wymiana metadanych umożliwia powstawanie ...