Now showing items 1-1 of 1

    • Otwarty dostęp w krajach globalnego Południa 

      Glinicka, Małgorzata (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020)
      Cel/Teza: Artykuł referuje bieżący etap rozwoju otwartego dostępu w krajach globalnego Południa, ze wskazaniem podobieństw i odmienności pomiędzy różnymi obszarami świata, nakreśleniem specyfiki reprezentatywnych krajów ...