Now showing items 1-1 of 1

    • Terroryzm a COVID-19. Doświadczenia pierwszego roku pandemii 

      Grabowski, Tomasz (Akademia Ignatianum w Krakowie, 2021-12-31)
      CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest odnalezienie i opis związków między pandemią COVID-19 a ewolucją terroryzmu w latach 2020–2021. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy ujęto w formie pytania: jak pandemia ...