Now showing items 21-40 of 55

  • Otwieranie nauki w Polsce 

   Szprot, Jakub (Stowarzyszenie EBIB, 2012)
   W referacie zostaną przedstawione przedsięwzięcia i inicjatywy związane z otwartą nauką w Polsce, z uwzględnieniem kluczowych w obecnej sytuacji obszarów, takich jak: otwarty dostęp do treści naukowych (czasopisma w otwartym ...
  • Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza 

   Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2014)
   Otwarte modele były początkowo wdrażane oddolnie i lokalnie, ale w miarę ich rozwoju coraz istotniejsze stawało się podejście systematyczne, znajdujące wyraz przede wszystkim w politykach i strategiach instytucji: naukowych, ...
  • An Ocean of Information. Information overload faced by Internet users 

   Batorski, Dominik (Polska Akademia Nauk, 2011)
   As the amount of online content grows, Internet users’ attention span decreases. This brings an acute need for social and technological solutions that enable users to select the most important and relevant information.
  • The Burden of Big Data 

   Batorski, Dominik (Polska Akademia Nauk, 2012)
   New technologies are making it possible to gather and process huge amounts of data. This opens up fascinating possibilities as well as new challenges; it could also lead to a shift in the role and nature of science itself.
  • Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności 

   Batorski, Dominik (PARP, 2013-02-08)
   Jednym z najistotniejszych pytań dotyczących innowacyjności w Polsce jest to, dlaczego mimo wysokiego kapitału ludzkiego, dużej liczby młodych i relatywnie dobrze wykształconych osób, innowacyjność jest w naszym kraju ...
  • Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby 

   Zając, Jan M.; Batorski, Dominik (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007-11-22)
   Prowadzenie badań ankietowych i eksperymentalnych w Internecie jest coraz popularniejsze, ale ich autorzy muszą borykać się z problemami małej motywacji do udziału i niskiego stopnia realizacji próby (response rate). ...
  • Evaluation of Features for Author Name Disambiguation Using Linear Support Vector Machines 

   Dendek, Piotr Jan; Bolikowski, Łukasz; Łukasik, Michał (IEEE Computer Society Conference Publishing Services, 2012-03-27)
   Author name disambiguation allows to distinguish between two or more authors sharing the same name. In a previous paper, we have proposed a name disambiguation framework in which for each author name in each article we ...
  • A modular metadata extraction system for born-digital articles 

   Tkaczyk, Dominika; Bolikowski, Łukasz; Czeczko, Artur; Rusek, Krzysztof (2012-03-27)
   We present a comprehensive system for extracting metadata from scholarly articles. In our approach the entire document is inspected, including headers and footers of all the pages as well as bibliographic references. ...
  • Author disambiguation in the YADDA2 software platform 

   Dendek, Piotr Jan; Wojewódzki, Mariusz; Bolikowski, Łukasz (Springer, 2013)
   SYNAT platform powered by the YADDA2 architecture has been extended with the Author Disambiguation Framework and the Query Framework. The former framework clusters occurrences of contributor names into identities of authors, ...
  • Methodology for evaluating citation parsing and matching 

   Fedoryszak, Mateusz; Bolikowski, Łukasz; Tkaczyk, Dominika; Wojciechowski, Krzysztof (Springer, 2013)
   Bibliographic references between scholarly publications contain valuable information for researchers and developers involved with digital repositories. They are indicators of topical similarity between linked texts, impact ...
  • Data model for analysis of scholarly documents in the MapReduce paradigm 

   Kawa, Adam; Bolikowski, Łukasz; Czeczko, Artur; Dendek, Piotr Jan; Tkaczyk, Dominika (Springer, 2013)
   At CEON ICM UW we are in possession of a large collection of scholarly documents that we store and process using MapReduce paradigm. One of the main challenges is to design a simple, but effective data model that fits ...
  • Comparing hierarchical mathematical document clustering against the Mathematics Subject Classification tree 

   Kuśmierczyk, Tomasz; Łukasik, Michał; Bolikowski, Łukasz; Nguyen, Hung Son (Springer, 2013)
   Mathematical publications are often labelled with Mathematical Subject Classification codes. These codes are grouped in a treelike hierarchy created by experts. In this paper we posit that this hierarchy is highly correlated ...
  • Hierarchical, multi-label classification of scholarly publications: modifications of ML-KNN algorithm 

   Łukasik, Michał; Kuśmierczyk, Tomasz; Bolikowski, Łukasz; Nguyen, Hung Son (Springer, 2013)
   One of the common problems when dealing with digital libraries is lack of classification codes in some of the documents. In the following publication we deal with this problem in a multi-label, hierarchical case of Mathematics ...
  • GROTOAP: GROund Truth for Open Access Publications 

   Tkaczyk, Dominika; Czeczko, Artur; Rusek, Krzysztof; Bolikowski, Łukasz; Bogacewicz, Roman (ACM, 2012-06)
   The field of digital document content analysis includes many important tasks, for example page segmentation or zone classification. It is impossible to build effective solutions for such problems and evaluate their performance ...
  • YADDA2 – Assemble Your Own Digital Library Application from Lego Bricks 

   Sylwestrzak, Wojtek; Rosiek, Tomasz; Bolikowski, Łukasz (ACM, 2012-06)
   YADDA2 is an open software platform which facilitates creation of digital library applications. It consists of versatile building blocks providing, among others: storage, relational and full-text indexing, process management, ...
  • Increasing the efficiency of the DaCS programming model for heterogeneous systems 

   Cytowski, Maciej; Niezgódka, Marek (Springer, 2012)
   Efficient programming of hybrid systems is usually done with the use of new programming models. It creates a unique opportunity to increase the performance of scientific applications and is also especially interesting in ...
  • Analysis of Gravitational Wave Signals on Heterogeneous Architectures 

   Cytowski, Maciej (Springer, 2012)
   Heterogeneous architectures and programming techniques will be very important in the development of exascale HPC applications. Adapting heterogeneous programming techniques to scientific programming is not always ...
  • Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady 

   Niezgódka, Marek; Czerniawska, Dominika; Leszczyński, Karol; Szprot, Jakub; Fenrich, Wojciech; Bartecki, Paweł; Siewicz, Krzysztof (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011)
   Głównym celem ekspertyzy jest zaproponowanie zestawu narzędzi służących implementacji otwartego dostępu (OD), który definiujemy szeroko, jako nieograniczony dostęp do treści naukowych, głównie recenzowanych artykułów ...
  • Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetu 

   Batorski, Dominik; Czerniawska, Dominika; Fenrich, Wojciech; Kowalik, Wojciech; Kubicki, Paweł; Olcoń-Kubicka, Marta; Zając, Jan M.; Żychlińska, Monika (UPC Polska, 2010)
   Raport analizuje korzystanie z internetu przez osoby w wieku 50+ oraz podejmuje kwestie cyfrowego wykluczenia osób starszych. Na potrzeby raportu przeanalizowane zostały wyniki najważniejszych badań dotyczących korzystania ...
  • Internet wzbogacił moje życie. Wpływ korzystania z internetu na życie osób 50+ 

   Czerniawska, Dominika; Fenrich, Wojciech; Olcoń-Kubicka, Marta (Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+., 2011)
   Raport przedstawia wyniki badania jakościowego analizującego wpływ internetu na życie codzienne osób w wieku 50+. Wyniki badania wskazują, że korzystanie z internetu przyczynia się do zwiększenia i przedłużenia aktywności ...