Recent Submissions

  • Aspekty ekstrakcji autorów na podstawie metadanych dokumentów 

    Dendek, Piotr; Bolikowski, Łukasz (2011-08-10)
    Prezentacja opisuje rozwiązanie kwestii braku powiązania autor-dzieło (kontrybucja). Omówione zostaje elastycznie rozszerzalne narzędzie służące do przeprowadzenia odzyskiwania w/w połączenia z wykorzystaniem metadanych. ...