Recent Submissions

 • Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis 

  Szprot, Jakub; Gruenpeter, Natalia; Rycko, Nikodem; Siewicz, Krzysztof; Schimmer, Ralf; Campbell, Colleen; Lundén, Anna; Wideberg, Britt-Marie; Karlstrøm, Nina; Andenæs, Nils (Wydawnictwa ICM, 2021-02)
  The aim of the report „Transformative Agreements: Overview, Case Studies, and Legal Analysis” is to present the current situation regarding ‘transformative agreements’ understood as a means of transitioning from a ...
 • Towards Open Research Data in Poland 

  Fenrich, Wojciech; Siewicz, Krzysztof; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2016)
  The aim of the report „Towards Open Research Data in Poland” is to provide a starting point for the debate about opening research data in Poland. It consists of two main parts: an analysis of the legal framework and the ...
 • Open Science in Poland 2014. A Diagnosis 

  Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2015)
  The aim of the raport "Open Science in Poland 2014. A Diagnosis" is to present a comprehensive overview of the current state of openness in Polish science. In chapter 1, the authors present the institutional context of ...
 • Otwarty dostęp w instytucjach naukowych 

  Fenrich, Wojciech; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub; Lewandowski, Tomasz (Wydawnictwa ICM, 2015)
  Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z wdrażaniem otwartego dostępu na uczelniach i w jednostkach naukowych. W części pierwszej autorzy zarysowują światowe i ...
 • Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications 

  Björk, Bo-Christer; Sylwestrzak, Wojtek; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2014)
  The report consists of analysis of economic issues related to Open Access to scientific publications.
 • Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza 

  Leśniak, Andrzej; Morys-Twarowski, Michael; Siewicz, Krzysztof; Starczewski, Michał; Stępińska-Ustasiak, Lidia; Szprot, Jakub (Wydawnictwa ICM, 2014)
  Otwarte modele były początkowo wdrażane oddolnie i lokalnie, ale w miarę ich rozwoju coraz istotniejsze stawało się podejście systematyczne, znajdujące wyraz przede wszystkim w politykach i strategiach instytucji: naukowych, ...
 • Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe a specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady 

  Niezgódka, Marek; Czerniawska, Dominika; Leszczyński, Karol; Szprot, Jakub; Fenrich, Wojciech; Bartecki, Paweł; Siewicz, Krzysztof (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2011)
  Głównym celem ekspertyzy jest zaproponowanie zestawu narzędzi służących implementacji otwartego dostępu (OD), który definiujemy szeroko, jako nieograniczony dostęp do treści naukowych, głównie recenzowanych artykułów ...
 • Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetu 

  Batorski, Dominik; Czerniawska, Dominika; Fenrich, Wojciech; Kowalik, Wojciech; Kubicki, Paweł; Olcoń-Kubicka, Marta; Zając, Jan M.; Żychlińska, Monika (UPC Polska, 2010)
  Raport analizuje korzystanie z internetu przez osoby w wieku 50+ oraz podejmuje kwestie cyfrowego wykluczenia osób starszych. Na potrzeby raportu przeanalizowane zostały wyniki najważniejszych badań dotyczących korzystania ...
 • Internet wzbogacił moje życie. Wpływ korzystania z internetu na życie osób 50+ 

  Czerniawska, Dominika; Fenrich, Wojciech; Olcoń-Kubicka, Marta (Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+., 2011)
  Raport przedstawia wyniki badania jakościowego analizującego wpływ internetu na życie codzienne osób w wieku 50+. Wyniki badania wskazują, że korzystanie z internetu przyczynia się do zwiększenia i przedłużenia aktywności ...