Show simple item record

dc.contributor.authorTabaszewski, Robert K.
dc.date.accessioned2014-10-27T08:26:04Z
dc.date.available2014-10-27T08:26:04Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationTabaszewski R.K., Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako panamerykański organ sądowniczy, [w:] Oblicza Ameryki Łacińskiej, K. Krzywicka, J. Kaczyńska (red.), Lublin 2010pl_PL
dc.identifier.isbn9788322731345
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5566
dc.description.abstractCelem niniejszej pracy jest ukazanie działalności Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka ( M T P C ) jako jednego z fundamentalnych organów, któremu zostały przydane funkcje przestrzegania postanowień Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. M T P C jest przykładem instytucji prawnej wzorowanej na europejskim modelu ochrony praw człowieka, która aspiruje do miana „panamerykańskiego organu sądowego" j a ko kompleksowego systemu regionalnego. Opracowanie niniejsze traktuje zatem o Międzyamerykańskim Trybunale Praw Człowieka tj. instytucji prawa międzynarodowego. Przedstawione więc zostaną etapy j e g o powstania, implementacja Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka i początki działalności Trybunału, ze szczególnym uwypukleniem zależności pomiędzy efektywnością tego organu a jego składem. W obszerny sposób zostaną omówione cele i zadania Trybunału w ciągu trzydziestu łat j e g o funkcjonowania w kontekście przemian na kontynencie amerykańskim. W dalszej części opracowania autor wyraźnie zaznacza, iż operatywność M T P C jest zdecydowanie niższa niż zakładał ruch panamerykański, co wynikało m.in. z głębokich i wielopłaszczyznowych przemian dokonujących się wewnątrz państw-sygnatariuszy Paktu z San Jose.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo UMCSpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectorgan sądowniczypl_PL
dc.subjecttrybunałypl_PL
dc.subjectsądypl_PL
dc.subjectsystem panamerykańskipl_PL
dc.subjectMiędzyamerykański Trybunał Praw Człowiekapl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.titleMiędzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako panamerykański organ sądowniczypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl_PL
dc.description.epersonRobert K. Tabaszewski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.