Show simple item record

dc.contributor.authorTabaszewski, Robert K.
dc.date.accessioned2014-10-27T08:32:58Z
dc.date.available2014-10-27T08:32:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTabaszewski R.K., Proces koordynacji polityki europejskiej w Polsce po Traktacie z Lizbony, [w:] Unia Europejska po Traktacie z Lizbony, P. Tosiek (red.), Lublin 2012, s. 75-97pl_PL
dc.identifier.isbn9788377841655
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5570
dc.description.abstractIstota podejmowania decyzji w Unii Europejskiej zawiera się w istnieniu skomplikowanych mechanizmów decyzyjnych, funkcjonujących zarówno na szczeblu europejskim, jak i na poziomie państwa członkowskiego. Polska, jako pełnoprawny uczestnik unijnego procesu decyzyjnego, jest uprawniona, a zarazem obowiązana, do aktywnego uczestniczenia w pracach europejskich organów i instytucji. Wynika to z brzmienia art. 4 ust. 3 TUE, zgodnie z którym państwa członkowskie są zobligowane do podejmowania wszelkich środków o charakterze ogólnym lub szczególnym, a właściwym dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z traktatów lub aktów instytucji UE.Ten traktatowy obowiązek lojalności jest realizowany za pomocą specjalnych procedur narodowych, w literaturze określanych mianem koordynacji polityk europejskich. . Celem niniejszego opracowania jest ukazanie modelu koordynacji polityki europejskiej funkcjonującego Polsce, ukształtowanego w wyniku reformy systemu decyzyjnego z 1 stycznia 2010 r. oraz regulacji przyjętych w Traktacie z Lizbony3 . Podjęto zatem próbę holistycznego, choć bardzo syntetycznego, przedstawienia systemu koordynacji, a zamiarem autora jest ukazanie złożoności problemu, jakim są mechanizmy wypracowywania, podejmowania i implementacji decyzji, w ramach tak skomplikowanej organizacji międzynarodowej, jaką jest UE.pl_PL
dc.publisherWydawnictwo UMCSpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectprawo wspólnotowepl_PL
dc.subjectTraktat z Lizbonypl_PL
dc.subjectprawo europejskiepl_PL
dc.subjectkoordynacja politryki europejskiejpl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.titleProces koordynacji polityki europejskiej w Polsce po Traktacie z Lizbonypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl_PL
dc.description.epersonRobert K. Tabaszewski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.