Show simple item record

dc.contributor.authorWites, Tomasz
dc.date.accessioned2014-10-29T13:03:41Z
dc.date.available2014-10-29T13:03:41Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationWites T., 2004, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w krajach Azji Centralnej powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, Czasopismo Geograficzne, 74 (4), 369-384.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5601
dc.description.abstractW artykule przedstawione są przyrodnicze uwarunkowania możliwości rozwoju ekoturystyki w państwach Azji Centralnej, powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Krótkie wprowadzenie wskazuje role, jaka pełni turystyka w tym regionie. W sposób bardziej szczegółowy omówiono walory przyrodnicze stwarzające możliwości rozwoju ekoturystyki w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie. Szansa rozwoju regionu jest ekoturystyka, przyczyniająca się równocześnie do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego na obszarach o największych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. W zgodnej opinii geografów oraz przedstawicieli innych dziedzin wiedzy rozwój turystyki stanowi jedno z najważniejszych zjawisk kulturowych naszej epoki, Turystyka będąca antidotum na zindustrializowany świat sama stała się przemysłem, który z jednej strony jest dynamicznym elementem rozwoju poszczególnych regionów, z drugiej zaś hamulcem rozwoju prawidłowego, polegającego na uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego, turystów i Iudności miejscowej. Ekoturystyka jest forma aktywnego i dogłębnego poznawania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Strzeże ona harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności, dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej.Ekoturystyka stanowi rdzeń koncepcji turystyki zrównoważonej [Zareba 2000].pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficznepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectekoturystykapl_PL
dc.subjectUzbekistanpl_PL
dc.subjectTurkmenistanpl_PL
dc.subjectTadżykistanpl_PL
dc.subjectKirgistanpl_PL
dc.subjectKazachstanpl_PL
dc.subjectwalory przyrodniczepl_PL
dc.titlePrzyrodnicze uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w krajach Azji Centralnej powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawskipl_PL
dc.description.epersonTomasz Wites
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska