Show simple item record

dc.contributor.authorMazur, Rafał
dc.date.accessioned2014-11-02T12:20:28Z
dc.date.available2014-11-02T12:20:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationR.Mazur, 4'33'' a daoistyczna koncepcja "Muzyki bez Dźwięku" w: John Cage Człowiek-Dzieło-Paradoks, red. M. Chołoniewski i B. Bogunia, Kraków 2014pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62743-32-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5618
dc.description.abstractNa temat utworu 4'33 Johna Cage napisano już bardzo wiele analiz. W zachodnim kręgu kulturowym, utwór muzyczny w którym nie wykonuje się żadnych dźwięków jest swoistym wyzwaniem i wydarzeniem. Nie proponując w zasadzie nowej interpretacji chciałbym przedstawić, wydającą się korespondować z eksperymentem Cage'a, koncepcję Muzyki poza Dźwiękiem, w której dźwięki są swoistym „naddatkiem” do samego znaczenia muzyki i jej „niebrzmiącego” źródła. Koncepcja ta powstała w ramach chińskiej filozofii daoistycznej i ma do tej pory znaczący wpływ na muzykę i sztukę Dalekiego Wschodu. Na koniec zaproponuję rozważenie w jaki sposób ta koncepcja mogła dotrzeć do Johna Cage.pl_PL
dc.description.abstractMany analysis of John Cage's piece 4'33 has been written so far. In the Western cultural circle, a piece of music which does not convey out any sound is a kind of challenge and extraordinary event. Rather than actually proposing a new interpretation, I would like to introduce, something that seems to correspond with Cage's experiment , namely Chinese philosophical concept of 'Music beyond the Sound', in which the sounds are kind of 'surplus' to the meaning of music and its 'non-sounding' sources. This concept was created within the context of Chinese Daoist philosophy and has so far had a significant impact on the music and art of the Far East. I will conclude by suggesting that we should consider how this concept could have reached John Cage.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademia Muzyczna w Krakowiepl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectmusic beyond sounden
dc.subjectdaoismen
dc.subjectsilenten
dc.subjectmuzyka bez dźwiękupl_PL
dc.subjectdaoizmpl_PL
dc.subjectestetyka chińskapl_PL
dc.subjectciszapl_PL
dc.subject4'33''pl_PL
dc.subjectJohn Cagepl_PL
dc.subjectChinese aestheticspl_PL
dc.title4'33'' a daoistyczna koncepcja "Muzyki bez Dźwięku"pl_PL
dc.title.alternative4'33'' and the daoist concept of "Music beyond Sound"en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectpl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Jagiellońskipl_PL
dc.contributor.organizationJagiellonian Universitypl_PL
dc.description.epersonRafał Mazur
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska