Show simple item record

dc.contributor.authorKotyrba, Justyna
dc.contributor.authorWróblewska, Izabela
dc.date.accessioned2014-11-05T10:22:49Z
dc.date.available2014-11-05T10:22:49Z
dc.date.issued2014-09-29
dc.identifier.citationAnaliza zachowań żywieniowych dzieci klas III – V szkoły podstawowej / Justyna Kotyrba, Izabela Wróblewska/ Puls Uczelni. - 2014, Vol. 8 No 3, s. 11-15
dc.identifier.issn2080-2021
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5640
dc.description.abstractWstęp: Istotnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia dzieci i ich nawyki żywieniowe są zachowania żywieniowe rodziny. Dzieci podczas wybierania artykułów żywnościowych nie kierują się ich wartościami odżywczymi, często również nie wiedzą, jakie produkty powinny wybrać, aby dostarczyć organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Jednocześnie niezbilansowana dieta, a zatem długotrwały niedobór lub nadmiar niektórych składników odżywczych, może spowodować niepożądane skutki zdrowotne. Nawyki żywieniowe powstałe w okresie dzieciństwa utrzymują się przez całe życie, dlatego bardzo ważne jest ich wczesne określanie i ewentualna korekta. Cel pracy: Określenie zachowań żywieniowych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej (klasy III – V) w Toszku. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grudniu 2012 r. na grupie 100 (100%) uczniów szkoły podstawowej w Toszku, w tym 50 (50%) dziewczynek i 50 (50%) chłopców. Średni wiek wszystkich ankietowanych wynosił 9,92 roku (± 3,2). Narzędzie badawcze stanowiła autorska ankieta. Wyniki: Większość uczniów (94%) spożywa nieprawidłową liczbę posiłków dziennie (2 lub 3-4). Ponad połowa (77%) ankietowanych zabiera drugie śniadanie do szkoły. Większość dzieci spożywa częściej mięso (82%) niż ryby (16%). Ponad połowa uczniów lubi słodycze (86%) i potwierdza chęć spożywania żywności typu fast food (77%). Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że dzieci uczące się w szkole podstawowej w Toszku popełniają błędy żywieniowe. Polegają one na spożywaniu zbyt małej ilości posiłków dziennie (2 lub 3), zbyt małej obecności w diecie mleka i jego przetworów, podjadaniu między posiłkami oraz kupowaniu słodyczy i słodkich soków w sklepiku szkolnym.pl_PL
dc.description.abstractIntroduction: Eating habits of a family constitute an important factor that reflects the nutritional condition of children. Children while choosing food do not pay attention on its nutritional value. Seldom do they know which products they should pick up to provide necessary nutrients to their bodies. However, unbalanced diet and, in consequence, a long deficiency or excess of some of the nutrients can cause unwanted health effects. Eating habits acquired in childhood remain throughout life, therefore, their early identification and possible adjustments are so essential. Aim of the study: To determine the dietary behaviours of children attending primary school (grade III - V) in Toszek. Material and methods: The study was conducted in December 2012. The study group consisted of 100 (100%) primary school pupils in Toszek, including 50 (50%) girls and 50 (50%) boys. The average age of all respondents was 9.92 years (±3.2). The research tool was the author’s own survey. Results: The majority of students (94%) consume incorrect number of meals per day (2 or 3-4). More than a half (77%) of the respondents take lunch to school. Most children consume meat more often (82%) than fish (16%). More than a half of the students like sweets (86%) and confirm the desire to eat fast food (77%). Conclusions: The results of the study showed that children attending the primary school in Toszek make mistakes in their eating habits. They do not eat enough meals per day (2 or 3), consuming too little milk and its products. What is more, they snack between meals and buy sweets and sugary juices in the school store.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPaństwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectchildrenpl_PL
dc.subjectnutritionpl_PL
dc.subjecteating habitspl_PL
dc.subjectdziecipl_PL
dc.subjectodżywianie siępl_PL
dc.subjectzachowania żywieniowepl_PL
dc.titleAnaliza zachowań żywieniowych dzieci klas III – V szkoły podstawowejpl_PL
dc.title.alternativeAnalysis of dietary behavior of children of classes III - V primary schoolpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Pielęgniarstwa, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolupl_PL
dc.description.epersonPuls Uczelni Higher School's Pulse


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.