Show simple item record

dc.contributor.authorOcieszak, Marcin
dc.date.accessioned2014-11-08T10:39:32Z
dc.date.available2014-11-08T10:39:32Z
dc.date.issued2014-04
dc.identifier.citationOcieszak M. (2014), Procesy konsolidacyjne w Polsce, ich determinanty i zwiazki z tendencjami swiatowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinsskiego nr 803, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecinsskiego, Szczecin, s. 221–234; www.wneiz.pl/frfu.pl_PL
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5723
dc.description.abstractCel – Zbadanie zwiazku rynku procesów konsolidacyjnych w Polsce z rynkami w innych regionach oraz próba okreslenia determinant wartosci i liczby procesów na tym rynku. Metodologia badania – Analizy empiryczne oparte na danych z bazy ThomsonOne i estymacji równan regresji, objasniajacych liczba i wartosc transakcji konsolidacyjnych w Polsce. Wyniki – Dowiedziono asocjacji zmian zachodzacych w Polsce z rynkami na swiecie, w Europie i Europie Wschodniej. Udowodniono, ze liczba transakcji w Polsce reaguje z opoznieniem w stosunku do liczby transakcji w innych regionach. Stwierdzono powiazania polskiego rynku procesow konsolidacyjnych z sytuacja panujaca na polskiej gieldzie papierow wartosciowych w Warszawie. Oryginalnosc/wartosc – Artykul zawiera pierwsza w literaturze polskiej próbe ilosciowego powiazania zjawisk procesów konsolidacyjnych obserwowanych w naszym kraju ze zjawiskami na swiecie.pl_PL
dc.description.abstractPurpose – The article investigates associations between M&A transactions in Poland and processes observed in other regions. It identiÞ es also the determinants of changes in behavior of the Polish market. Design/Methodology/Approach – Empirical analysis based on ThomsonOne database and estimation of regression models. Findings – I found a signiÞ cant association between the Polish M&A market and markets in the world, in Europe and Eastern Europe. The number of transactions in Poland reacted with a delay to the number of transactions in other regions. Moreover, I found the signiÞ cant relationship between Polish M&A market and the situation on the Polish stock exchange. Originality/value – The article provides the Þ rst in the Polish literaturanalysis of the links between the Polish M&A market and global trends.en
dc.publisherWydawnictwo Naukowe USpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectcorporate controlen
dc.subjectM&A wavesen
dc.subjectconsolidation processesen
dc.subjectkontrola korporacyjnapl_PL
dc.subjectfale fuzji i przejęciapl_PL
dc.subjectprocesy konsolidacyjnepl_PL
dc.titleProcesy konsolidacyjne w Polsce, ich determinanty i zwiazki z tendencjami swiatowymipl_PL
dc.title.alternativeM&A Transactions in Poland, Their Determinants and Asociacions With Global Trendsen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationAkademia Leona Koźmińskiego
dc.description.epersonMarcin Ocieszak
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska