Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Paweł
dc.contributor.authorKrzciuk, Małgorzata
dc.contributor.authorMiłek, Michał
dc.contributor.authorZiuziański, Piotr
dc.date.accessioned2014-11-10T09:10:59Z
dc.date.available2014-11-10T09:10:59Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationDomański P., Krzciuk M., Miłek M., Ziuziański P.: Badania ankietowe w oparciu o próby nielosowe z wykorzystaniem programu SPSS [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pr. zb. pod red. Z.E. Zielińskiego, 2/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2011.pl_PL
dc.identifier.issn2081‐478X
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5729
dc.descriptionThe design‐based approach in sampling survey is widely used in market research and opinion poll companies, but it can be used if and only if the sample is random, which is quite rare in practice. In the paper, the problem of mean and fraction prediction is considered, basing on the purposive sample using the model approach in sampling survey. The survey is conducted by using the CAWI method. The purpose of the paper is to present functions in the IBM SPSS Syntax language prepared by the authors.pl_PL
dc.description.abstractKlasyczne (randomizacyjne) podejście w metodzie reprezentacyjnej jest szeroko znane w firmach zajmujących się badaniami marketingowymi i opinii publicznej. Podejście to może być stosowane jednak wyłącznie w przypadku prób losowych, które znajdują zastosowanie w praktyce biznesowej stosunkowo rzadko. W artykule jest rozważany problem szacowania frakcji i średniej, ale w oparciu o dane z próby nielosowej. Otrzymane dane pochodzą z przeprowadzonego techniką CAWI (Computer‐Assisted Web Interviewing) samodzielnie przygotowanego badania ankietowego studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W tym przypadku można prawidłowo wnioskować o charakterystykach populacji w oparciu o podejście modelowe w metodzie reprezentacyjnej. Celem artykułu jest przybliżenie podejścia modelowego i przedstawienie samodzielnie napisanych procedur obliczeniowych w języku poleceń programu SPSS. Ponieważ w artykule są prezentowane komendy w języku poleceń SPSS, zdefiniowano wszystkie oznaczania używane w kodzie programu.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcachpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectCAWIpl_PL
dc.subjectpróby nielosowepl_PL
dc.subjectmetoda reprezentacyjnapl_PL
dc.titleBadania ankietowe w oparciu o próby nielosowe z wykorzystaniem programu SPSSpl_PL
dc.title.alternativeSampling Surveys Based on the Purposive Samples Using SPSSen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachpl
dc.description.epersonPiotr Ziuziański


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.