Show simple item record

dc.contributor.authorGoraj, Lech
dc.contributor.authorMańko, Stanisław
dc.date.accessioned2014-11-12T11:23:54Z
dc.date.available2014-11-12T11:23:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGoraj L., Mańko S.: Model szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2011, nr 3, s. 28-58.pl_PL
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5742
dc.description.abstractZaprezentowano metodę wyceny kosztu własnych czynników wytwórczych na przykładzie danych gospodarstw prowadzących rachunkowość w ramach Polskiego FADN. Wykorzystano w niej rozwiązania zastosowane przez pracowników Komisji Europejskiej. Założono wycenę kosztów czynników własnych na kosztach płaconych przez rolników za zaangażowanie obcych czynników produkcji (kosztach czynników zewnętrznych). Zastosowane modyfikacje poprzedzone zostały analizą statystyczną czynników różnicujących wynagrodzenia pracowników najemnych oraz wysokość czynszu dzierżawnego. Stwierdzono, że koszt nieopłaconej pracy członków rodziny rolnika powinien być szacowany na podstawie średniego wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 AWU w gospodarstwach rolnych z danego regionu FADN i danej klasie wielkości ekonomicznej gospodarstwa (ES6), koszt ziemi własnej na podstawie przeciętnego czynszu dzierżawnego płaconego przez gospodarstwa dodzierżawiające użytki rolne w danym regionie FADN i danej klasie wielkości ekonomicznej (ES6), a koszt majątku gospodarstwa jako równowartość odsetek, które rolnik mógłby uzyskać lokując jego równowartość kapitału własnego w długookresowych papierach wartościowych. W ramach zaproponowanego rachunku możliwe jest wyliczenie dwóch kategorii nadwyżek ekonomicznych: zysku z gospodarstwa rolnego i zysku przedsiębiorcy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectFADNpl_PL
dc.subjectpraca własnapl_PL
dc.subjectwycenapl_PL
dc.subjectmodelpl_PL
dc.subjectpracapl_PL
dc.subjectkapitałpl_PL
dc.subjectziemiapl_PL
dc.subjectczynnik produkcjipl_PL
dc.subjectkosztypl_PL
dc.subjectgospodarstwopl_PL
dc.titleModel szacowania pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnychpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.description.epersonKamila Sobiecka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.