Show simple item record

dc.contributor.authorJózwiak, Wojciech
dc.contributor.authorZiętara, Wojciech
dc.date.accessioned2014-11-12T18:01:46Z
dc.date.available2014-11-12T18:01:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationJózwiak W., Ziętara W.: Kierunki i zakres wsparcia inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych w latach 2014-2020. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 1, s. 42-58.pl_PL
dc.identifier.issn0044-1600
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5770
dc.description.abstractWskazano rozwiązania zwiększające konkurencyjność polskiego rolnictwa, przez wzrost w nim udziału gospodarstw rolnych zdolnych do rozwoju. Przyjęto, że wzrost ten zapewnić może ukierunkowanie wsparcia działań inwestycyjnych rolników, przewidzianych w projektach rozporządzeń Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedstawiono metodę rozdysponowania środków przeznaczonych na inwestycje w rolnictwie, która ogranicza zakres wsparcia. Będą mogły z niego skorzystać gospodarstwa charakteryzujące się dobrymi wynikami ekonomicznymi, zainteresowane inwestycjami, którym brakuje własnych środków. Ze wsparcia powinny być wyłączone gospodarstwa o zbyt małej skali produkcji oraz takie, które dysponują dostatecznymi zasobami własnych środków aby finansować inwestycje. Podano także kryteria udzielania wsparcia gospodarstw rolnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectEFRROWpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectfinansowaniepl_PL
dc.subjectpomoc rozwojowapl_PL
dc.subjectinwestycjapl_PL
dc.subjectgospodarstwopl_PL
dc.titleKierunki i zakres wsparcia inwestycji w polskich gospodarstwach rolnych w latach 2014-2020pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.description.epersonKamila Sobiecka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.