Show simple item record

dc.contributor.authorZamelski, Piotr
dc.date.accessioned2014-11-12T20:53:31Z
dc.date.available2014-11-12T20:53:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationP. Zamelski, Obowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnienia, [w:] Propedeutyka praw człowieka c.d. Prawa osób niepełnosprawnych, wykluczonych i starszych, pod red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2013, s. 319-338.pl_PL
dc.identifier.issn978-83-63793-16-6
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5780
dc.descriptionPublikacja pod redakcją naukową prof. dr hab. Stanisława Leszka Stadniczeńko została wydana w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim" (POKL 2007-2013; Poddziałanie 7.1.3).pl_PL
dc.description.abstractTematyka rozważań zawartych w opracowaniu dotyczy urzeczywistniania praw osób w podeszłym wieku przez organy administracji publicznej. Ze względu na złożoność problemu, który znacznie przekracza ramy opracowania, wyboru omawianych zagadnień dokonano kierując się ich aktualnością i społecznym znaczeniem. Podjęcie przedmiotowego zagadnienia wydaje się konieczne wobec dyskusji nad rolą państwa w życiu społecznym, trudnościami ekonomicznymi współczesnych państw oraz zwiększającym się udziałem osób starszych w społeczeństwie. Pierwsza część opracowania obejmuje wprowadzenie, druga część z kolei zawiera przegląd wybranych prób zdefiniowania osoby starszej. Trzecia część opracowania została poświęcona teoretycznemu ujęciu obowiązków organów administracji publicznej, część czwarta zawiera zarys międzynarodowych standardów działań na rzecz osób starszych, natomiast w części piątej skupiono się na wybranych zadaniach organów administracji publicznej w Polsce wykonywanych na rzecz osób starszych. W zakończeniu opracowania dokonano podsumowania rozważań.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu; Klinika Prawa (Studencka Poradnia Społeczno-Prawna) przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiegopl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectdobro wspólnepl_PL
dc.subjectgodność osoby ludzkiejpl_PL
dc.subjectpolityka społecznapl_PL
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectteoria i filozofia prawapl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.titleObowiązki administracji publicznej wobec osób starszych. Wybrane zagadnieniapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
dc.contributor.organizationPolitechnika Opolskapl_PL
dc.description.epersonPiotr Zamelski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.