Now showing items 1-1 of 1

    • Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce 

      Krapiński, Bartosz; Szultka, Stanisław; Grabowska, Martyna; Szlendak, Tomasz; Zawistowski, Władysław; Marcinkiewicz, Olga A.; Bujny, Jarosław; Jagielak, Maciej; Szlachta, Paweł; Adamczewski, Marek; Mochocki, Michał; Porada, Tadeusz; Gajos, Hanna (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2014)
      Autorzy raportu weryfikują na ile kultura w Polsce jest rzeczywistym impulsem dla rozwoju sektorów kreatywnych i całej gospodarki, a inwestycje w kulturę przekładają się na przychody pozostałych sektorów gospodarki. Jest ...