Show simple item record

dc.contributor.authorTabaszewski, Robert K.
dc.date.accessioned2014-11-23T19:46:00Z
dc.date.available2014-11-23T19:46:00Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRobert Tabaszewski, Sejm i Senat w procesie koordynacji polskiej prezydencji w Radzie UE, [w:] Dostosowywanie polskiego prawa publicznego do prawa Unii Europejskiej, M. Chrzanowski, W. Orłowski (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2013, ISBN 978-83-60790-47-2, s. 113-120.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-60790-47-2
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5836
dc.description.abstractAktualna rola parlamentów narodowych w UE jest wyznaczona przez normy prawa unijnego oraz akty prawa wewnętrznego. Pewne znaczenie mają także dokumenty o charakterze soft law, wytyczne i w sprawie zinstytucjonalizowanej współpracy międzyparlamentarnej, zwłaszcza tzw. Deklaracje nr 13 i 14, a także tzw. Wytyczne Haskie w sprawie współpracy międzyparlamentarnej przyjęte w 2004 r. przez Konferencję Przewodniczących Parlamentów (COSAC) w Hadze . Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony wzmocniona została pozycja legislatywy także w kontekście planowanej prezydencji, co zostało przewidziane w dwóch protokołach: w sprawie roli parlamentów narodowych oraz w sprawie stosowania zasad pomocniczości i subsydiarności . Zgodnie z postanowieniami w nich zawartymi, rola parlamentu państwa członkowskiego w systemie koordynacji polityki europejskiej jest sumą organizacji i praktyki konstytucyjnej państwa członkowskiego. W przypadku Polski, udział Sejmu i Senatu w koordynowaniu polityki europejskiej wynika z treści przepisów nowej ustawy kooperacyjnejpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościupl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpolityka europejskapl_PL
dc.subjectPrezydencjapl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectRada Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectSenatpl_PL
dc.subjectSejmpl_PL
dc.titleSejm i Senat w procesie koordynacji polskiej prezydencji w Radzie UEpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIpl_PL
dc.description.epersonRobert K. Tabaszewski


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.