Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Andrzej
dc.contributor.authorChmieliński, Paweł
dc.contributor.authorWigier, Marek
dc.date.accessioned2014-12-03T10:15:47Z
dc.date.available2014-12-03T10:15:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-7658-317-4
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5869
dc.descriptionSeria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 67pl_PL
dc.description.abstractInstytucjonalne ograniczenia wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw rolnych. Rosyjski sektor rolny i Światowa Organizacja Handlu: zalety i wady. Renta polityczna i ekonomiczna jako źródło dochodu producenta rolnego. Analiza obecnych problemów gospodarczych i czynników rozwoju w rolnictwie Ukrainy. Ocena jakościowo-cenowych strategii konkurowania w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. Dynamika systemów rolno-spożywczych oraz ich wpływ na rumuńskich producentów warzyw. Stan i perspektywy rozwoju sektora produkcji rolnej Republiki Białoruskiej. Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Wpływ środków wsparcia w ramach WPR na sektor rolny na Litwie. Analiza ekonomiczna i menadżerska oddziaływania kapitału ludzkiego na rozwój sektora ogrodniczego w Bułgarii. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – przypadek Norwegii. Polityka rolna wspierająca strukturalny rozwój gospodarstw rolnych i innych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Finlandii. Kryzys gospodarczy na obszarach wiejskich Republiki Czeskiej. Rozwój klastrów w kontekście budowania przewag konkurencyjnych w sektorze rolnym w krajach będących w okresie transformacji. Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych na podstawie danych rachunkowości rolnej oraz badania respondentów z województwa wielkopolskiego. Czynniki rozwoju i elementy zarządzania gospodarstwem rolnym we Francji. Zmiany w polskim rolnictwie a WPR w opinii rolników. Regionalna restrukturyzacja i modernizacja bułgarskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu do UE. Ustalenia dotyczące handlu oraz ich wpływ na rozwój sektora żywności w państwach kandydujących regionu Bałkanów. Modelowanie czynnika zasobów ludzkich sektorze sadownictwa w Bułgarii. Zmiana wydajności w niemieckich gospodarstwach mleczarskich. Zmiany strukturalne i rynkowe w węgierskim przemyśle owocowym. Społeczne i gospodarcze założenia względem wzrostu zatrudnienia w sektorze owocowo-warzywnym na Słowacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectSłowacjapl_PL
dc.subjectsektor owocowo-warzywnypl_PL
dc.subjectWęgrypl_PL
dc.subjectsadownictwopl_PL
dc.subjectgospodarstwo mleczarskiepl_PL
dc.subjectzasoby ludzkiepl_PL
dc.subjectsektor żywnościpl_PL
dc.subjectmodernizacjapl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectzarządzanie gospodarstwempl_PL
dc.subjectFrancjapl_PL
dc.subjectklasterpl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.subjectCzechypl_PL
dc.subjectFinlandiapl_PL
dc.subjectpolityka rolnapl_PL
dc.subjectNorwegiapl_PL
dc.subjectobszar wiejskipl_PL
dc.subjectBułgariapl_PL
dc.subjectsektor ogrodniczypl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectLitwapl_PL
dc.subjectWPRpl_PL
dc.subjectkraje Unii Europejskiejpl_PL
dc.subjectdopłaty bezpośredniepl_PL
dc.subjectBiałoruśpl_PL
dc.subjectprodukcja rolnapl_PL
dc.subjectprodukty rolno-spożywczepl_PL
dc.subjecthandelpl_PL
dc.subjectkonkurencjapl_PL
dc.subjectUkrainapl_PL
dc.subjectRosjapl_PL
dc.subjectŚwiatowa Organizacja Handlupl_PL
dc.subjectgospodarstwo rolnepl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.titleEkonomiczne, społeczne i instytucjonalne czynniki wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europiepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.description.epersonKamila Sobiecka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.