Show simple item record

dc.contributor.authorDurasiewicz, Arkadiusz
dc.date.accessioned2014-12-04T22:06:47Z
dc.date.available2014-12-04T22:06:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationA. Durasiewicz - Profilaktyka społeczna rodziny na przykładzie miasta Radom- wymiar instytucjonalny – w: „Patologie społeczne, przestępczość, niedostosowanie społeczne – wyzwania dla współczesnej profilaktyki”, pod redakcją Mariusza Jędrzejko i Ewy Gładysz, Studio Poligraficzne Edytorka, Warszawa 2014, ss. 279-290pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-936887-7-7
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5873
dc.description.abstractWiększość problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy miasta, uznawana jest za problemy społeczne będące konsekwencjami zakłóceń organizacji życia zbiorowego. Ich przykładem jest głównie bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, niepełnosprawność,przestępczość itp. Problemy te nie występują w izolacji od siebie, zachodzi między nimi często związek przyczynowo-skutkowy. Artykuł przedstawia możliwości profilaktyki społecznej w różnych obszarach kwestii społecznych, z jakimi borykają się radomskie rodziny od strony instytucjonalnej, opisując zarówno lokalne instytucje samorządowe,jak i sektor pozarządowy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherStudio Poligraficzne Edytorkapl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectwymiar instytucjonalnypl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectprofilaktyka społecznapl_PL
dc.titleProfilaktyka społeczna rodziny na przykładzie miasta Radom - wymiar instytucjonalnypl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawiepl_PL
dc.description.epersonArkadiusz Durasiewicz
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska