Now showing items 2321-2340 of 13379

  • E-academy of the Future- 3 Years Later. Preliminary Evaluation of the Project 

   Gadomska, Agnieszka; Krajka, Jarosław (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2013)
   This paper aims at showing the preliminary evaluation of E-Academy of the Future, a program aimed at Polish middle-school learners, from the perspective of the authors of the English e-learning units. It addresses the ...
  • e-Assessment in Medical Education 

   Kołodziejczak, Barbara; Roszak, Magdalena; Ren-Kurc, Anna; Kowalewski, Wojciech; Bręborowicz, Andrzej (Studio NOA for University of Silesia, 2016)
   In education, assessment is a continuous process which may perform numerous functions, such as diagnosing, supporting, motivating, controlling or summarising. As a continuous process, assessment takes time, and therefore, ...
  • E-branding polskich piłkarzy w social media a jakość ich wystąpienia na EURO 

   Szczurski, Marcin (2017-04)
   Działania e-brandingowe, związane są z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych (głównie na portalu Facebook) i polegają na prowadzeniu szeregu procesów związanych z tworzeniem marki osobistej w Internecie. ...
  • E-branding polskich piłkarzy w social media a jakość ich wystąpienia naEuro 2016 

   Szczurski, Marcin (Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 2017)
   Działania e-brandingowe, związane są z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych (głównie na portalu Facebook) i polegają na prowadzeniu szeregu procesów związanych z tworzeniem marki osobistej w Internecie. ...
  • E-branding vs traditional branding 

   Grzesiak, Mateusz (Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015)
   Television, radio and press for many years reigned supreme in the marketing market, and made it possible to reach out effectively to a wide audience. However, we are now observing a decreasing effectiveness of traditional ...
  • E-commerce w Polsce i w Danii – istniejący stan i jego ocena 

   Czaplewski, Maciej (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 2016)
  • E-commerce w ujęciu rynku polskiego 

   Żukowska, Joanna; Komańda, Marcin (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009)
   The social and technicals alterations influence running the business. To-day, in the face of information technology and internet development, we are the witness of establishing the e-business. The main part of this ...
  • E-documentation as Medical Services Quality Determiant on the Private Dentist’s Surgery Example 

   Rosak-Szyrocka, Joanna; Borkowski, Stanisław (Savaş Kitap ve Yayınevi, 2013)
   The paper presents the modern management of health care institutions in the electronic medical document (EMD) context. It has been shown that technological innovation can fundamentally change the quality of the medical ...
  • E-dziennik jako element kultury informacyjnej szkoły 

   Tomaszewska, Alina; Bartnikowska, Wioletta; Bartosiewicz, Ilona; Hazeńska, Katarzyna; Kulig, Anna; Sowisz, Dorota; Michalak, Katarzyna („Pedagogium” Wydawnictwo WSH TWP w Szczecinie, 2014)
   Wynikające z postępu technologicznego zmiany w sposobie pełnienia funkcji zawodowych przez nauczyciela powodują, że powinien on liczyć się z koniecznością modyfikowania i przekształcania wcześniejszych schematów swojego ...
  • E-education Content Management 

   Buinytska, Oksana (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2016)
   E-learning is an innovative technology used to increase professionalization and student academic mobility. The ICT is considered to be a technological platform for higher education fundamentalization at the modern stage ...
  • E-learning & Lifelong Learning 

   Smyrnova-Trybulska, Eugenia (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2013)
   Digital literacy and other key competences are an essential condition of the preparation of specialists in the knowledge society, and employability of workforce and of all citizens. In this context, not only formal ...
  • E-learning (distance transfer of knowledge) for organizations, institutions and companies 

   Kuck, Jerzy (Lviv Galician Publishers Ltd, 2015)
   The effectiveness is one of education elements. Learning process may take a variety of forms and be conducted by a range of methods. One of contemporary learning methods is e-learning, which in order to function well ...
  • E-learning (wiedza na odległość) na potrzeby bezpieczeństwa 

   Kuck, Jerzy (Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, 2011-11-11)
   Efektywność stanowi jeden z elementów edukacji. Nauczanie może przyjmować różne formy oraz być prowadzone różnymi metodami. Jednym z nowoczesnych sposobów nauczania jest e-learning. Aby mógł on poprawnie funkcjonować, ...
  • E-learning - nauczanie na odległość na potrzeby wojska 

   Kuck, Jerzy (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2010)
   W artykule podjęto próbę wskazania że w dzisiejszych czasach zdobywanie wiedzy to nie tylko moda lecz pilna potrzeba, a nawet konieczność. Można to realizować poprzez szkolenia przyszłości, które łączą w sobie tradycyjne ...
  • E-learning and Open Education Quality – Some European and National Standards and Regulations 

   Smyrnova-Trybulska, Eugenia (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2016)
   This article describes and analyses selected European and national standards and regulations concerning e-learning and open education quality, such as the World Declaration on Education, Bologna Process, European ...
  • E-learning as a Support for Czech POINT Services 

   Šperka, Roman (Studio NOA for University of Silesia, 2014)
   This paper narrows the e-learning support for the public administration services in Czech Republic. There are many contemporary approaches in studying the public administration subjects in Czech universities. One of them, ...
  • E-learning as distance transfer of skills and knowledge 

   Kuck, Jerzy; Kaźmierczak, Danuta (STUDIO NOA - Uniwersytet Śląski, 2013)
   Effectiveness is a key component of education. There are various forms and methods of teaching. One of the modern ways is e-learning, which, however, if adopted properly needs taking the series of different actions ...
  • E-learning in Culture Studies Instruction – Designing, Implementing and Evaluating a Study Programme 

   Półtorak, Ewa; Widła, Halina; Krajka, Jarosław (Studio NOA for University of Silesia, 2014)
   The aim of the article is to reflect upon the process of designing an online course aimed at familiarising foreign language learners with the basics of culture of target language countries, which are often the destination ...
  • E-learning in Education of People From IT Department 

   Dębska, Barbara; Kubacka, Agnieszka (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2013)
   In the last years there has been a fast development of the Internet technologies, which was followed by the possibility of using them almost in every field of life. One of these fields is distant learning which is also ...
  • E-learning in Higher Education in Practice 

   Bartoszewicz, Małgorzata (Studio NOA for University of Silesia, 2015)
   The article is a summary of the results the Moodle’s use as the educational process support at the Department of Chemistry of the University of Adam Mickiewicz during the Project "UAM: Unique Graduate=Opportunities. Growth ...