Now showing items 6488-6507 of 13379

  • O aksjologii Izydory Dąmbskiej 

   Orbik, Zbigniew (Polska Akademia Umiejętności. Uniwersytet Jagielloński, 2011)
   Izydora Dąmbska była jedną z najwybitniejszych przedstawicielek filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.Jej główne zainteresowania naukowe koncentrowały się na problematyce epistemologicznej, semiotycznej oraz ...
  • O aktywności społeczno-zawodowej kobiet w czasopiśmie "Twój Styl" 

   Kozłowska, Anna (Szkoła Główna Handlowa, 2012)
   Zarys problematyki aktywności zawodowej kobiet w Polsce oraz identyfikowanej w dyskursie publicznym dyskryminacji na tym tle stało się głównym przedmiotem zainteresowania projektu badawczego, którego głównym celem stało ...
  • O algorytmach asemblacji długich łańcuchów peptydowych 

   Głowacki, Tomasz; Formanowicz, Piotr; Kozak, Adam; Borowski, Marcin (2010)
  • O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata 

   Klepka, Rafał; Idzik, Jakub (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019)
   The aim of the chapter is to present the idea of content analysis as a research method. The authors outline its conditions and principles of application and explain how it approximates knowledge about the surrounding world, ...
  • O atrakcyjności fizycznej w kontekście darwinowskiej teorii doboru płciowego 

   Sorokowski, Piotr (2011)
   Rozpowszechniony w naukach społecznych i humanistycznych pogląd mówiący o tym, że męskie i kobiece wzory atrakcyjności fizycznej, czy też piękno w ogóle, są arbitralne został w ostatnich latach poddany wnikliwej analizie ...
  • O badaniu kultur popularnych online 

   Nowak, Jakub (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013)
   Tematem artykułu jest omówienie dylematów teoretycznych i problemów metodologicznych, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania nowych mediów jako narzędzia i środowiska podejmowania aktywności obywatelskiej, jednocześnie ...
  • O białoruskich pozornych odpowiednikach polskich archaizmów 

   Kaleta, Radosław (2015)
   The aim of the present paper is to describe the idea of archaisms understood in a broad sense with respect to Polish and Belarusian. The phenomenon of archaisms in both Polish and Belarusian can be observed not only on the ...
  • O bóstwach żeńskich w mitologii germańskiej i hinduizmie 

   Chomik, Piotr (Wydawnictwo HUMANICA, 2018-06-30)
   Przedmiotem niniejszego tekstu są miejsca i funkcje bóstw kobiecych w panteonach bogów germańskich i hinduistycznych. W mitologii germańskiej najważniejsze były podziały na siły symboliczne męskie i żeńskie, a nie modelowy ...
  • O cechach życia w nowym kapitalizmie. Richard Sennett i inspiracja dla antropologii neoliberalizmu 

   Ozimek, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016-06-01)
  • O dialektyce wykluczenia i marginalizacji 

   Galor, Zbigniew (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2012)
  • O dramacie modernistycznym polskim i ukraińskim w ujęciu porównawczym 

   Korzeniowska-Bihun, Anna (Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 2014)
   The review of Nataliya Malutina’s Polish and Ukrainian Modern Drama: the Cross-road of Traditions. Monograph (Польська та українська модерна драма: перехрестя традиції. Монографія) (Odessa 2013) emphasizes the broad spectrum ...
  • O dwóch dyskursach mówienia o reklamie 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2016)
   W niniejszym artykule omawiam dwa zasadniczo różne podejścia do procesu projektowego w ramach działalności reklamowej reprezentowane przez Davida Ogilvy'ego i George'a Loisa. Przytoczone w artykule przykłady przyjmuję jako ...
  • O dwuznaczności słowa canon. Casus Forum Literackiego Mirriel 

   Kulesza-Gulczyńska, Barbara (2015)
  • O dwuznaczności słowa canon. Casus Forum Literackiego Mirriel 

   Kulesza-Gulczyńska, Barbara (2015)
  • O Dzienniku z wygnania (1824–1832) Tomasza Zana 

   Sobol, Paweł (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2015)
   Artykuł dotyczy wyjątkowego dzieła literackiego, związanego z początkami polskiego romantyzmu i stworzonego przez rówieśnika Adama Mickiewicza. Dziennik z wygnania Tomasza Zana to jedyny zachowany do naszych czasów diariusz ...
  • O ekfrazie w Kartkach z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego. Próba syntezy 

   Stożek, Joanna (Towarzystwo Doktorantów UJ, 2017)
   Artykuł dotyczy problemu obecności ekfrazy w Kartkach z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pierwsza część pracy poświęcona została problematyce statusu ekfrazy oraz określeniu okoliczności powstania analizowanego ...
  • O etyce Izydory Dąmbskiej 

   Orbik, Zbigniew (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2016)
   The article presents ethical work of an outstanding representative of the philosophical Lvov-Warsaw School – Izydora Dąmbska. The conviction that philosophy is a science and is axiologically grounded was inherited from ...
  • O etycznych kanonach pracy nauczycieli akademickich i próbach ich kodyfikowania 

   Nowakowski, Piotr Tomasz (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011)
   Author of the article refers to – increased in recent years – activities of academics in defining ethical canons declared as socially accepted in particular academic environments. From time to time, attempts at formulating ...
  • O ewolucyjnym charakterze filozofii Platona 

   Pacewicz, Artur (Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009)
   In the secondary literature concerning Plato’s philosophy can be frequently found a statement that the thought of the founder of Academy is subject to change called evolution or progress or development. It is attempted ...
  • O filozoficznych podstawach koncepcji zrównoważonego rozwoju 

   Orbik, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015)
   Autor prezentowanego tekstu stawia sobie za cel wskazanie kilku istotnych dla koncepcji zrównoważonego rozwoju założeń filozoficznych, leżących u jej podstaw. W artykule nie chodzi oczywiście o całościowe omówienie ...