Now showing items 1-15 of 15

  • Aktywny obiekt - współbieżność i komendy 

   Nowak, Robert (Software- Wydawnictwo, 2010)
   Aplikacje współbieżne lepiej wykorzystują dostępną moc obliczeniową oraz obsługują zdarzenia podczas długotrwałych obliczeń. Tworzenie takich aplikacji jest bardziej skomplikowane, niż aplikacji wykorzystujących jeden ...
  • Asynchroniczna obsługa urzędzeń wejścia-wyjścia 

   Nowak, Robert (Software- Wydawnictwo, 2010)
   Urządzenia wejścia – wyjścia działają znacznie wolniej niż procesor, dlatego w czasie oczekiwania na odpowiedź urządzenia warto go zwalniać. Współczesne systemy operacyjne dostarczają udogodnień, które pozwalają to osiągnąć ...
  • Biblioteka boost::python. Łączenie C++ i Pythona 

   Nowak, Robert (NPRACA Sp.z o.o., 2011)
   Wykorzystywanie różnych języków programowania pozwala dobierać właściwe narzędzie do danego problemu. W artykule omówiono potrzebę stosowania tego typu rozwiązań oraz pokazano przykłady łączenia C++ i Pythona przy pomocy ...
  • Fabryki obiektów 

   Nowak, Robert (NPRACA Sp. z o.o., 2010)
   Techniki opisane w tym artykule pozwalają tworzyć obiekty na podstawie identyfikatorów dostarczanych w czasie działania programu, co jest wygodniejsze niż podawanie typów w formie zrozumiałej dla kompilatora.
  • Grafy i algorytmy grafowe 

   Nowak, Robert; Michalowski, Andrzej (NPRACA Sp.z o.o., 2011)
   Grafy są strukturą danych, która pozwala opisać złożone zależności z otaczającego nas świata. W artykule omawiamy bibliotekę do reprezentacji grafów, wchodzącą w skład kolekcji boost.
  • Klasy cech w programowaniu generycznym 

   Nowak, Robert (NPRACA Sp.z o.o., 2009-12)
   W języku C++ do tworzenia generycznych algorytmów lub struktur danych używamy szablonów. Artykuł zawiera techniki odpowiadające instrukcji warunkowej, która będzie wykonywana w czasie kompilacji.
  • Komendy - żądania jako obiekty 

   Nowak, Robert (Software - Wydawnictwo, 2010)
   Reprezentacja żądania, czyli wołania funkcji lub metody przez obiekt, pozwala na opóźnione wołanie (rozdzielenie momentu tworzenia żądania od momentu jego zgłoszenia). Przedstawione techniki pozwalają rozdzielić moduły, ...
  • Metaprogramowanie - algorytmy wykonywane w czasie kompilacji 

   Nowak, Robert (Software - Wydawnictwo, 2009-12)
   Metaprogramowaniem nazywa się tworzenie programów, które w wyniku działania dostarczają programów. Metaprogramy stosujemy aby zwiększyć szybkość działania programów oraz ich czytelność, a także aby unikać powielania kodu, ...
  • Sprytne wskaźniki - automatyczne niszczenie obiektów utworzonych na stercie w C++ 

   Nowak, Robert (Software - Wydawnictwo, 2009-11)
   Programista używając C++ musi dbać o zwalnianie obiektów dynamicznych (utworzonych na stercie). Zadanie to można automatyzować, wykorzystując obiekty pośredniczące, tak zwane sprytne wskaźniki.
  • Stałość - stałość logiczna i stałość fizyczna 

   Nowak, Robert (Software - Wydawnictwo, 2010)
   Oznaczanie obiektów, argumentów, metod i składowych jako stałe zwiększa czytelność kodu oraz dostarcza dodatkowych warunków poprawności.
  • Tworzenie kopii obiektów - wzorzec prototypu 

   Nowak, Robert (Software – Wydawnictwo sp. z o.o., 2010)
   Kopiowanie obiektów, czyli tworzenie duplikatów, przechowujących te same informacje bez niszczenia oryginału, jest jedną z podstawowych operacji, które wykorzystujemy w programowaniu. Artykuł opisuje tę czynność, analizując ...
  • Wielometody - rozszerzenie funkcji wirtualnych 

   Nowak, Robert (Software - Wydawnictwo, 2010)
   Mechanizm funkcji wirtualnych pomaga wybrać metodę biorąc pod uwagę rzeczywisty typu obiektu, dla którego daną metodę się woła. Jeżeli istnieje potrzeba wyboru funkcji w zależności od dwóch lub większej ilości typów, to ...
  • Wizytator - upraszczanie zależności przy modyfikacji interfejsu klas 

   Nowak, Robert (Software - Wydawnictwo, 2010)
   Operacje dla obiektów w hierarchii klas często implementujemy, wykorzystując funkcje wirtualne. Gdy liczba takich metod rośnie, klasy mają trudną do określenia odpowiedzialność, kod staje się mało przejrzysty. Przedstawiona ...
  • Współdzielenie obiektów w aplikacjach współbieżnych 

   Nowak, Robert (Software - Wydawnictwo, 2010)
   Używanie tych samych obiektów przez różne wątki może prowadzić do niezdefiniowanego zachowania się aplikacji. Obiekty synchronizacyjne pozwalają eliminować te zjawiska. Ich użycie pokazujemy na przykładzie singletona.
  • Zapisywanie stanu obiektów. Biblioteka boost::serialization 

   Nowak, Robert (NPRACA Sp.z o.o., 2011)
   Zapisywanie obiektów do strumienia bajtów lub znaków wykorzystujemy do przesyłania informacji pomiędzy aplikacjami lub modułami oraz do odtwarzania stanu aplikacji po ponownym jej uruchomieniu. Poniższy tekst omawia ...