Now showing items 1-4 of 4

  • Arktyka na poczatku XX wieku. Między współpracą a rywalizacją. Wprowadzenie 

   Łuszczuk, Michał (Wydawnictwo UMCS, 2013)
   Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki współczesnych stosunków międzynarodowych dotyczących Dalekiej Północy. Zawiera on również krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów składających się na pierwszą w ...
  • Obszary arktyczne w działalności Unii Europejskiej 

   Łuszczuk, Michał (Centrum Europejskie Natolin, 2010)
   Artykuł zawiera analizę uwarunkowań oraz specyfiki podejścia Unii Europejskiej do regionu Arktyki do roku 2008, w którym rozpoczęto prace nad polityką arktyczną UE. Dla uporządkowania zakresu tej analizy wyodrębnione zostały ...
  • Proces kształtowania się podejścia NATO wobec Arktyki w pierwszej dekadzie XXI wieku 

   Łuszczuk, Michał (Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie; Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2013-12)
   Sojusz Północnoatlantycki konfrontowany jest obecnie ze zmianami, które stanowią nie tylko zupełnie nowe, ale i trudne do jednoznacznej oceny i szybkiej reakcji zjawiska oraz procesy. Należą do nich m.in. wielowymiarowe ...
  • Rozwój sytuacji miedzynarodowej w Arktyce a delimitacja obszarów morskich na Oceanie Arktycznym 

   Łuszczuk, Michał (Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, 2010)
   Obszary arktyczne podlegają złożonym regulacjom prawno-międzynarodowym, które są respektowane przez państwa położone wokół Oceanu Arktycznego, jako podstawowe ramy aktualnej oraz przyszłej ich aktywności wokół bieguna ...