Now showing items 1-1 of 1

    • Doktor Józef Ceptowski — lekarz i działacz społeczny (1905-1997) 

      Ceptowski, Jacek (Cornetis Sp. z o.o., 2010)
      Doktor Józef Ceptowski był rodowitym Wielkopolaninem z bawarsko-bamberską proweniencją antenatów. Uniwersyteckie studia medyczne ukończył w Poznaniu, otrzymując dyplom doktora wszechnauk lekarskich w 1929 roku. Praktykował ...