Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza socjologiczna cyfrowej transformacji usług publicznych 

      Nowak, Paweł Piotr (Uniwersytet Szczeciński, 2018-05-30)
      Przy projektowaniu e-usług kluczowym elementem oceny jej wartości jest stopień zaawansowania technicznego. E-administracja jest tym lepiej postrzegana przez sponsorów, im wyższy stopień dojrzałości sobą prezentuje. Pełna ...