Now showing items 1-1 of 1

    • E-dziennik jako element kultury informacyjnej szkoły 

      Tomaszewska, Alina; Bartnikowska, Wioletta; Bartosiewicz, Ilona; Hazeńska, Katarzyna; Kulig, Anna; Sowisz, Dorota; Michalak, Katarzyna („Pedagogium” Wydawnictwo WSH TWP w Szczecinie, 2014)
      Wynikające z postępu technologicznego zmiany w sposobie pełnienia funkcji zawodowych przez nauczyciela powodują, że powinien on liczyć się z koniecznością modyfikowania i przekształcania wcześniejszych schematów swojego ...