Now showing items 1-1 of 1

    • O szkole jako fabryce nudy i śmiechu 

      Motyl, Karol (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2014)
      Tekst jest próbą opisania szkoły za pomocą metafory fabryki. Patrząc z tej perspektywy, automatyzm szkolny, powtarzalność, cykliczność i przewidywalność wiążą się z powstaniem nudy. Nuda jest sytuacją trudną, dlatego ...