Now showing items 1-1 of 1

    • Administracja opiekuńcza: współczesna teoria i osiemnastowieczne treści 

      Dąbrowski, Karol (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 2015)
      Porównanie administracji opiekuńczej oświeconego absolutyzmu i administracji opiekuńczej współczesnego państwa uznawanego za demokratyczne może zatem dać asumpt do interesującej konkluzji: iż z punktu widzenia teoretycznego ...