Now showing items 1-2 of 2

  • Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa 

   Włodarczyk, Ewelina (Wydawnictwo Drukarnia Styl Anna Dura, 2019-02)
   Artykuł obejmuje problematykę kwalifikacji nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. Szczegółowo omawiane będą wymagania względem nauczycieli oraz zakres ich przygotowania do pełnienia roli zawodowej w ramach kształcenia ...
  • Managing Professional Competency Enhancement Among Polish Library Staff 

   Wojciechowska, Maja (Taylor & Francis, 2014)
   In this article the author presents the concept of professional competencies. She describes the development of the notion of competencies in Polish librarians’ jobs in recent years and the possibility of competency ...