Now showing items 1-1 of 1

    • POMIAR PODOBIEŃSTWA OBIEKTÓW W ŚWIETLE SKAL POMIARU I WAG ZMIENNYCH 

      Walesiak, Marek (Ekonometria 10. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, s. 71-85, 2002)
      W artykule zaprezentowano przegląd miar odległości obiektów w świetle skal pomiaru i sposobów wprowadzania wag zmiennych. Artykuł jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją artykułu Walesiaka [1994]. W nowej wersji artykuł ...