Now showing items 1-1 of 1

    • Pomiar podobieństwa obiektów w świetle skal pomiaru i wag zmiennych 

      Walesiak, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2002)
      W artykule zaprezentowano przegląd miar odległości obiektów w świetle skal pomiaru i sposobów wprowadzania wag zmiennych. Artykuł jest rozszerzoną i uzupełnioną wersją artykułu Walesiaka [1994]. W nowej wersji artykuł ...