Now showing items 1-1 of 1

    • Zaangażowanie konsumenta – przegląd literatury 

      Gołąb-Andrzejak, Edyta (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2017-10)
      Zagadnienie zaangażowania klienta budzi zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Z tego względu artykuł poświęcono rozwojowi koncepcji zaangażowania konsumenta, która coraz częściej jest przedmiotem opracowań ...