Show simple item record

dc.contributor.authorNikitorowicz, Jerzy
dc.date.accessioned2014-12-12T07:39:56Z
dc.date.available2014-12-12T07:39:56Z
dc.date.issued2014-01
dc.identifier.issn2084-4832
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5900
dc.descriptionAutor artykułu wychodzi z założenia, że edukacja międzykulturowa jest kształtowana i rozwijana w kontekście problemów, które pojawiają się w wielokulturowym świecie. Wskazana jest także, aby polityka wielokulturowości, oparta była na ideologii pluralizmu i obywatelstwa, a także na zasadach liberalizmu i demokratyzacji życia społecznego. Źle realizowana polityka wielokulturowości staje się przedmiotem kontestacji. Konsekwencją tego jest wzrost zachowań separatystycznych, fundamentalizm religijny i narodowy, rasizm, nietolerancja itd. W kontekście tych zjawisk, autor wskazuje na podstawowe cele i zadania edukacji międzykulturowej, które służyć powinny redukcji obaw, uprzedzeń, stereotypów i całego szeregu mitów związanych z utratą dziedzictwa kulturowego. Działania, które są podejmowane przez ciągły proces uczenia się i podnoszenia świadomości międzykulturowej stanowią próbę pogodzenia podstawowych funkcji państw narodowych z zasadami wielokulturowości.pl_PL
dc.description.abstractAIMS OF INTERCULTURAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF PROBLEMS OF THE MULTICULTURAL WORLD The author assumes that intercultural education is shaped and developed in the context of the problems which are growing in the multicultural world. It is also indicated that the policy of multiculturalism, based on the ideology of pluralism and citizenship, as well as the principles of liberalism and democratisation of social life, has been badly managed, so now it is a subject of contestation. The consequence is an increase in separatist behaviour, religious and national fundamentalism, racism, intolerance etc. In the context of the above, the author points to the aims of intercultural education such as dispelling fears, prejudices, stereotypes, and a whole range of myths associated with the loss of cultural heritage. The activities which are undertaken through continuous process of learning and raising intercultural awareness attempt to reconcile the functions of national states with the principles of multiculturalism. The aim of intercultural education is to work with myths, stereotypes, prejudices, and false beliefs in order to reveal the ideology and increase public consciousness of their negative impact which hinders the functioning of multicultural societies.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpolityka kulturalnapl_PL
dc.subjectwielokulturowośćpl_PL
dc.subjectedukacja międzykulturowapl_PL
dc.titleZadania edukacji międzykulturowej w kontekście problemów wielokulturowego światapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.contributor.organizationUniwersytet w Białymstokupl_PL
dc.description.epersonJarosław Chaciński


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Dozwolony użytek
Using this material is possible in accordance with the relevant provisions of fair use or other exceptions provided by law. Other use requires the consent of the holder.