Show simple item record

dc.contributor.authorKrajewski, Marek
dc.contributor.authorSchmidt, Filip
dc.date.accessioned2014-12-17T15:52:26Z
dc.date.available2014-12-17T15:52:26Z
dc.date.issued2014-12-12
dc.identifier.citationMarek Krajewski, Filip Schmidt; Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce; Kraków 2014pl_PL
dc.identifier.issn978-83-61406-81-5
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/5909
dc.descriptionRaport powstał w ramach Małopolskiego Obserwatorium Kulturypl_PL
dc.description.abstractProjekt badawczy zatytułowany Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce miał dwa podstawowe cele. Pierwszym z nich było stworzenie kompleksowego portretu animacji i edukacji kulturowej w Polsce: określenie kim są animatorzy i edukatorzy kulturalni w Polsce; jakie modele edukacji i animacji kulturowej preferują i wcielają w życie oraz jakie cele mają wypełniać takie działania; jakimi narzędziami się posługują i w jakiej skali i logice czasowej działają; jakie są ich relacje z podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie sferą kultury i za jej finasowanie i z kim współpracują; kim są odbiorcy i uczestnicy działań animacyjnych i edukacji kulturowej, jak się ich pozyskuje i z jakim skutkiem; jakie są najważniejsze typów zasobów, którymi dysponują podmioty edukujące i animujące oraz na jakie przeszkody i trudności napotykają oni w swojej pracy. Drugim z celów była ewaluacja Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zatytułowanego „Edukacja kulturalna”. Punktem wyjścia dla projektu była baza wniosków grantowych złożonych w programie MKiDN „Edukacja kulturalna” w edycji 2012, a głównym uczestnikiem badań – zbiorowość wnioskodawców. W pierwszym etapie badania analizie poddano charakterystykę i treść proponowanych we wnioskach przedsięwzięć oraz cechy aplikujących podmiotów. Kolejne etapy badania zrealizowano wśród wnioskodawców, pogłębiając wiedzę na temat sposobów ich myślenia i działania oraz realizowanych przez nich projektów. Drugi etap badań polegał na pogłębionych wywiadach telefonicznych oraz sondażu internetowym, które przeprowadzono wśród animatorów i edukatorów reprezentujących podmioty aplikujące w programie ministerialnym, które poddano następnie pogłębionej analizie jakościowej i statystycznej. Trzeci etap badań to sześć studiów przypadków funkcjonowania programów animacji kulturowej w różnych miejscach Polski, wybranych z puli projektów, które uzyskały dofinansowanie MKiDN w analizowanym programie. Składały się na niego badania wykonane podczas kilkudniowych pobytów w miejscowościach, w których znajdują się siedziby autorów tych przedsięwzięć i w których realizowali swoje działania: wywiady pogłębione z wykonawcami i uczestnikami projektów, przedstawicielami lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych, wykonanie dokumentacji wizualnej, zebranie i analiza dokumentacji wykonanej przez autorów projektu. Wyniki badania zostały zebrane w czterech raportach cząstkowych oraz raporcie końcowym.pl_PL
dc.description.sponsorshipMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMałopolski Instytut Kulturypl_PL
dc.relation09129/13/FPK/DMPpl_PL
dc.rightsCreative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.subjectanimacjapl_PL
dc.subjectanimacja kulturowapl_PL
dc.subjectedukacja kulturalnapl_PL
dc.subjectedukacja artystycznapl_PL
dc.subjectMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegopl_PL
dc.subjectProgramy Ministra KiDNpl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectanimatorzypl_PL
dc.subjectuczestnictwo w kulturzepl_PL
dc.titleAnimacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polscepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportpl_PL
dc.contributor.organizationInstytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniupl_PL
dc.description.epersonPiotr Knaś
dc.rights.DELETETHISFIELDinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska