Najnowsze pozycje

 • Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych 

  Cekiera, Rafał (Towarzystwo Miłośników Rudzicy, 2016-06-23)
  W publikacji omówiony został fenomen kaplicy św. Wendelina z Rudzicy (powiat bielski), która już od 140 lat odwiedzana jest zarówno przez pielgrzymów, jak i turystów. W umieszczonych w jej wnętrzu księgach pozostawiają oni ...
 • Mlodzi nabywcy na e-zakupach 

  Ostrowska, Izabela; Gracz, Leszek (Wydawnictwo Placet, 14-01-15)
  Lektura książki pozwoli odpowiedzieć m.in. na następujące pytania dotyczące zachowań nabywczych osób w wieku 18−29 lat: Dlaczego i w jakich miejscach kupują w Internecie? Jakie czynniki wpływają na wybór konkretnego ...
 • Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszyźnie 

  Rieger, Janusz (Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa / Wydział Artes Liberales, 2014)
  Książka pokazuje bogactwo leksykalne zanikającej na naszych oczach polszczyzny na Brasławszczyźnie, przede wszystkim wyrazy „osobliwe”, a więc archaizmy i regionanalizmy (mocno, cokolek, inakszy, piekć, żywioła), zapożyczenia ...
 • Spór o rewitalizację zamku w Ciechanowie 

  Kęsik, Grzegorz (2011)
  Książka opisuje genezę oraz przebieg sporu społeczno-politycznego, jaki rozgorzał wokół zagospodarowania ruin zamku w Ciechanowie. Ścierały się tutaj bowiem dwie koncepcje zagospodarowania zabytku - tradycyjna oraz nowoczesna. ...
 • Rozmawiamy we wszystkich kierunkach 

  Koryciński, Mariusz; Mendak, Karolina; Sokołowska, Kamila (Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian, 2018-12)
  Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian przedstawia „Rozmawiamy we wszystkich kierunkach” pod redakcją Mariusza Korycińskiego, Karoliny Mendak i Kamili Sokołowskiej – zbiór wywiadów z dziennikarzami, reżyserami, pisarzami, ...
 • Vademecum Bezpieczeństwa 

  Wasiuta, Olga; Klepka, Rafał; Kopeć, Rafał; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Libron, 2018)
 • Hipersprężystoplastyczność 

  Jemioło, Stanisław; Gajewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014)
  W przypadku całej klasy zagadnień technicznych, takich jak gięcie na zimno i tłoczenie blach metalowych, zagadnień globalnego wyboczenia słupów albo lokalnego wyboczenia wiotkich elementów oraz ścianek elementów konstrukcji ...
 • Instytucje materialnego prawa administracyjnego. Przegląd regulacji 

  Cieslik, Ziemowit; Lipowicz, Irena; Kopeć, Marcin; Marcinkowski, Bartosz; Mędrzycki, Radosław; Piskorz-Ryń, Agnieszka; Sikorski, Sebastian; Szyrsk, Mariusz (Wydawnictwo UKSW, 2017)
  Instytucje prawa administracyjnego materialnego. Przegląd regulacji są pierwszym tomem serii wydawniczej Przegląd materialnego prawa administracyjnego. W ramach pracy zbiorowej autorzy zgodnie z jednolitym dla całej ...
 • Polityka wobec miejskich przestrzeni historycznych. Uwarunkowania, podmioty, modele decyzyjne" 

  Kęsik, Grzegorz (Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2014)
  Miejska przestrzeń historyczna, w momencie zainicjowania procesu jej odnowy lub odbudowy staje się, bardzo często, polem konfliktu społeczno-politycznego. Aktorzy tej swoistej "gry" o przestrzeń historyczną są prawie zawsze ...
 • Zintegrowany rozwój lokalny w kontekście zmian w relacjach wiejsko-miejskich 

  Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2017)
  Ocena możliwości wykorzystania zintegrowanego podejścia terytorialnego w realizacji polityki wobec wsi i rolnictwa. Sprzedaż targowiskowa produktów rolno-spożywczych w kontekście rozwoju lokalnych systemów żywnościowych. ...
 • Procesy dostosowawcze wielkotowarowych gospodarstw rolnych w kontekście średniookresowego przeglądu WPR oraz polityki kilmatyczno-środowiskowej UE 

  Kagan, Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
  Wsparcie budżetowe jako forma interwencjonizmu państwowego. Nowe praktyki przyjazne dla klimatu i środowiska (zazielenienie). Ewoluowanie wybranych elementów systemu dopłat bezpośrednich i wpływ na efektywność finansową ...
 • Jakość i zarządzanie w agrobiznesie. Wybrane aspekty 

  Czernyszewicz, Eugenia; Kołodziej, Elżbieta; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Katedra Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2018)
  W agrobiznesie, będącym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, znajdują odzwierciedlenie współczesne problemy związane z zapewnieniem jakości produktów, zarządzaniem i marketingiem. Procesy i rozwiązania ...
 • Zadomowienie. Konteksty empiryczne 

  Łukasiuk, Magdalena; Brosz, Maciej (Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018-12-24)
  Prezentowane artykuły układają się zgodnie z zasadą koncentrycznych kręgów zaczynających się w domu, a później kolejno obejmujących balkon, podwórko, osiedle i parafię. Taki układ tomu daje wgląd w problematykę zadomowienia ...
 • Proposed Models of Including Non-formal Sector Qualifications in National Qualifications Frameworks 

  Dębowski, Horacy; Sławiński, Stanisław; Poczmańska, Agata; Walicka, Sylwia; Przybylska, Barbara (Instytut Badań Edukacyjnych, 2018)
  Based on the information in the country reports, joint discussions within the NQF-in partnership, analyses of solutions in other countries, literature review and deductive reasoning, we developed the organisational and ...
 • Including Non-formal Sector Qualifications in National Qualifications Frameworks. The Experiences and Solutions of Seven European Countries. Volume I: Country Reports 

  Brůha, Jan; Dželalija, Mile; Carev, Ivana; Knezić, Snježana; Horská, Viola; Kadlec, Miroslav; Paddeu, Josiane; Veneau, Patrick; Meliva, Alexandre; Sgarzi, Matteo; Loboda, Zoltán; Szlamka, Erzsébet; Tót, Éva; Murphy, Anne; Poczmańska, Agata; Sławiński, Stanisław; Walicka, Sylwia; Dunn, Sheila; O’Reilly, Anthony; Debowski, Horacy (Instytut Badań Edukacyjnych, 2018)
  The aim of the NQF-in Project is to provide evidence-based support to national governments, EU agencies and key stakeholders in developing policies for including qualifications in national qualifications frameworks, with ...
 • Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość 

  Smyrnova-Trybulska, Eugenia; Stach, Sebastian; Burnus, Adrian; Szczurek, Andrzej (Studio noa dla Uniwersytetu Śląskiego, 2012-07-31)
  Książka „WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ” (567 s.) Redakcja: Eugenia Smyrnova-Trybulska Sebastian Stach, Autorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska, Sebastian Stach, Adrian Burnus, Andrzej ...
 • Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w internecie 

  Fuklin, Bartłomiej; Stach, Sebastian; Staniek, Dawid (Studio noa dla Uniwersytetu Śląskiego, 2012-07-31)
  Książka „ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W TWORZENIU PRZESTRZENI INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ W INTERNECIE (196 s.) Redakcja: Sebastian Stach Eugenia Smyrnova-Trybulska, Autorzy: Sebastian Stach, Bartłomiej Fuklin, Dawid Staniek jest ...
 • Przestrzeń marzycieli. Miasto jako projekt utopijny 

  Gutowski, Bartłomiej (Oficyna Wydawnicza Feniks, 2006)
  Publikacja poświęcona utopijnym projektom miejskim
 • Przywództwo w erze cyfrowej: sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych 

  Korzyński, Paweł (Poltext, 2018)
  Bycie liderem w erze cyfrowej oznacza wiele nowych wyzwań, ponieważ podwładni są bardziej niezależni finansowo, lepiej wykształceni i mogą łatwiej zmieniać pracę. To sprawia, że liderzy napotykają coraz więcej barier w ...

zobacz więcej