Recent Submissions

 • Lubelski ośrodek akademicki. Szanse i zagrożenia rozwoju 

  Jakubowski, Andrzej; Dziaduch, Sławomir (Urząd Statystyczny w Lublinie, 2013)
  Urząd Statystyczny w Lublinie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniu różnych grup społecznych rzetelną informacją statystyczną, przygotował publikację kompleksowo przedstawiającą potencjał lubelskiego ośrodka ...
 • E-Learning and STEM Education 

  Eugenia, Smyrnova-Trybulska; University of Silesia (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2019-12-30)
  The theme of the conference is: “E-learning and STEM Education”. “Skills in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) are becoming an increasingly important part of basic literacy in today's knowledge economy. ...
 • Dylematy państwowości 

  Trzciński, Krzysztof (ASPRA-JR, 2006)
  Państwa powstają, ewoluują, niejednokrotnie w ogóle przestają istnieć. W niektórych przypadkach po wielokroć zmieniają państwa swoje granice, rozpadają się lub jednoczą; zmianie ulega również często terytorialno−prawny ...
 • Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm 

  Sternal, Elżbieta; Kilewaja, Ludmiła; Burzyńska-Sylwestrzak, Joanna (Wydawnictwo Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu, 2019)
 • Siedziba ziemiańska Korabitów Ostrowskich w Maluszynie 

  Studnicka-Mariańczyk, Karolina (DiG, 2014)
 • Edukacja medialna 3.0 Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji 

  Ptaszek, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019)
  „Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji” to książka, w której autor przedstawia istotę oraz główne założenia edukacji medialnej 3.0. Ze względu na konwergencję mediów ...
 • William Blake i jego świat tajemny 

  Wójtowicz, Norbert (Centrum Integracyjne „Kaibigan”, 2015)
  Norbert Wójtowicz, WILLIAM BLAKE i jego świat tajemny, Warszawa 2015, ss. 18, ISBN 978-83-925702-9-5. Tekst broszury stanowi zapis referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej „Tradycje zachodniego ezoteryzmu w ...
 • Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy 

  Sztanderska, Urszula; Drogosz-Zabłocka, Elżbieta (Wydawnictwo FRSE, 2019)
  W publikacji zostały omówione różne aspekty kształcenia zawodowego w Polsce: jego miejsce w systemie edukacji i na rynku pracy, wyniki badań efektów kształcenia zawodowego, konieczne zmiany strukturalne i finansowe ...
 • Kreatywność w systemie edukacji 

  Fazlagić, Jan (Wydawnictwo FRSE, 2019)
  W publikacji przedstawiono problematykę kreatywności z perspektyw: osoby uczącej się, zarządzającej placówką edukacyjną oraz systemu edukacji i rynku pracy. Otwiera ją omówienie fundamentalnych zagadnień w zakresie ...
 • Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole 

  Chrzanowska, Iwona; Szumski, Grzegorz (Wydawnictwo FRSE, 2019)
  Książka jest poświęcona edukacji włączającej, czyli wiodącemu paradygmatowi pedagogiki specjalnej. W pierwszej części zostały omówione aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej z uwzględnieniem ...
 • Edukacja – relacja – zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

  Wrońska, Agnieszka; Lew-Starowicz, Rafał; Rywczyńska, Anna (Wydawnictwo FRSE, 2019)
  Publikacja prezentuje wyniki badań internetu w kontekście korzystania przez dzieci i młodzież z nowych mediów. Ich wyniki umożliwiają przewidywanie trendów, szans i zagrożeń, które mogą w najbliższym czasie stać się częścią ...
 • Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych 

  Rachwał, Tomasz (Wydawnictwo FRSE, 2019)
  Publikacja została poświęcona jednej z kluczowych kompetencji w europejskim systemie edukacji – przedsiębiorczości. Skupiono się na historycznym i współczesnym rozumieniu przedsiębiorczości, metodach kształcenia tego ...
 • Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce 

  Gromadzka, Monika (Wydawnictwo FRSE, 2018)
  Jak wygląda edukacja dorosłych w Polsce? Gdzie się odbywa, jakie są jej formy? Jak wygląda przestrzeń badawcza andragogów? Na te i wiele innych pytań odpowiada ta publikacja. Przedstawiono w niej historyczne początki ...
 • Kompetencje przyszłości 

  Kwiatkowski, Stefan M. (Wydawnictwo FRSE, 2018)
  Kompetencje to jeden z najważniejszych obszarów współpracy europejskiej, a zdefiniowanie kompetencji kluczowych na poziomie krajowym i europejskim to priorytet przekrojowy łączący rożne programy i inicjatywy Unii Europejskiej. ...
 • Przywództwo nauczycieli 

  Madalińska-Michalak, Joanna (Wydawnictwo FRSE, 2018)
  Przedstawione w publikacji wyniki rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczących zjawisk oraz procesów składających się na przywództwo edukacyjne nauczycieli oraz jego uwarunkowania, odsłaniają złożoność tego ...
 • Teacher education policy and practice 

  Attard Tonna, Michelle; Madalińska-Michalak, Joanna (Wydawnictwo FRSE, 2018)
  Zbiór tekstów europejskich pedagogów na temat modeli współpracy w dziedzinie polityk doskonalenia zawodowego nauczycieli. W publikacji poruszono następujące tematy: teoria i praktyka kształcenia nauczycieli w Europie i na ...
 • Ogólnopolska sieć komputerowa edukacji – studium przypadku 

  Hajder, Mirosław; Hajder, Piotr; Nycz, Mariusz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2017)
  Powszechność dostępu do urządzeń komputerowych i sieci Internet wydaje się dla większości z nas trywialną oczywistością. Trudno wręcz wyobrazić sobie życie bez laptopa czy smartfonu, pozwalających nam nieprzerwanie ...
 • Innowacyjna Gmina. Audyt bezpieczeństwa informacyjnego 

  Hajder, Mirosław; Hajder, Lucyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 2018)
  Doświadczeni nauczyciele akademiccy mówią w żartach, że praca na uczelni byłaby fantastyczna, gdyby nie zajęcia. Niestety, podobne odczucia towarzyszą użytkownikom Internetu. Usługi oferowane przez sieć już od wielu ...

View more