Recent Submissions

 • Komitet Praw Dziecka ONZ. Rola i znaczenie. Komentarze 

  Stadniczeńko, Dawid (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie i analiza przedmiotu (obiektu) badań, jakim jest działalność Komitetu Praw Dziecka, oraz opracowanie efektów rozpoznania w latach 2012–2019 – spełniające funkcję ...
 • Intuicja - w stronę teorii 

  Dobrołowicz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  W książce autor zajmuję się intuicją z punktu widzenia psychologii poznawczej (kognitywnej), gdzie główną funkcję intuicji upatruje się w rozwiązywaniu złożonych, trudnych problemów, wymagających podejścia kreatywnego. ...
 • Intuicja - w stronę praktyki 

  Dobrołowicz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019)
  Co nowego, a jednocześnie praktycznego znajdzie Czytelnik w tej książce? Są tu trzy wstępne, a więc ogólnie sformułowane propozycje. Pierwsza dotyczy nowej typologii umysłów, w których różny jest udział intuicji. Druga ...
 • Psychoakustyczne konteksty strumieniowania percepcyjnego w muzyce 

  Rosiński, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2018)
  Percepcja dźwięku jest związana z funkcjonowaniem dwojakiego rodzaju procesów w układzie słuchowym człowieka – sensorycznych oraz poznawczych. Procesami sensorycznymi nazywa się zespół zjawisk skorelowanych z odbiorem fal ...
 • Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski 

  Kalinowski, Sławomir; Komorowski, Łukasz; Rosa, Anna (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2021)
 • Błędologia w glottodydaktyce białorutenistycznej 

  Kaleta, Radosław (Uniwersytet Warszawski, 2018)
  Данная монография заполняет пробел в исследованиях, касающихся обучения белорусскому языку как иностранному и его изучения. Ранее эта тема не была комплексно изучена даже в Беларуси, и тем более в Польше. Причиной такой ...
 • Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym 

  Cierpich, Agnieszka; Sieradzka-Baziur, Bożena (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2020-04)
  Monografia Specjalistyczna edukacja bilingwalna w szkolnictwie wyższym jest wprowadzeniem do zagadnienia, które nie stało się jeszcze przedmiotem szerszej debaty naukowej, jakkolwiek ten nurt nauczania był obecny w mniejszym ...
 • Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej 

  Cierpich, Agnieszka (Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019-01-03)
  Oparta na teorii lingwistyki kontaktu monografia została poświęcona zapożyczeniom angielskim w środowiskowej odmianie języka polskiego, używanej przez pracowników korporacji w Polsce. Zjawisko zapożyczania stało się jednym ...
 • Wykorzystanie komputera w realizacji nagrań muzycznych 

  Rosiński, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013)
  Ostatnie lata uwidaczniają proces wielkiej i wszechogarniającej ewolucji technologicznej zastosowań komputera i informatyki w wielu dziedzinach ludzkiego życia, co bezpośrednio wiąże się z nowymi problemami wywołanymi ...
 • Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie 

  Wojciechowska, Maja; Kamińska, Joanna; Żołędowska-Król, Beata; Jaskowska, Bożena (Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019)
 • Studies on quality teachers and quality in-service teacher education 

  Madalińska-Michalak, Joanna; Uniwersytet Warszawski (Wydawnictwo FRSE, 2020)
  The Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Scientific Network is an academic network that builds on the work and community from the previous European collaborative projects in the field of teacher education policy, ...
 • Studies on quality teachers and quality initial teacher education 

  Madalińska-Michalak, Joanna; Uniwersytet Warszawski (Wydawnictwo FRSE, 2020)
  The Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Scientific Network is an academic network that builds on the work and community from the previous European collaborative projects in the field of teacher education policy, ...
 • Ograniczenia praw i wolności w okresie pandemii COVID-19 w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

  Moulin-Stożek, Maria (IWS, 2021)
  W Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej prawa i wolności konstytucyjne są chronione ustawą o prawach człowieka z 1998 r. Niektóre z tych praw można ograniczyć w przypadku wprowadzenia stanu ...
 • Polish education law: Evaluation of its response to COVID-19 

  Moulin-Stożek, Maria (Education Law Association: University of Virginia, 2021)
 • Przepisy dotyczące jezuickich burs muzycznych 

  Kochanowicz, Jerzy (Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2002)
  Jest to chronologicznie ułożony zbiór 163 regulacji dotyczących uprawiania muzyki w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Przepisy odnoszą się do nauki śpiewu w jezuickich gimnazjach, twórczości muzycznej ...
 • The Collaborative Economy in Action: European Perspectives 

  Klimczuk, Andrzej; Česnuityte, Vida; Avram, Gabriela (University of Limerick, 2021)
  The book titled The Collaborative Economy in Action: European Perspectives is one of the important outcomes of the COST Action CA16121, From Sharing to Caring: Examining the Socio-Technical Aspects of the Collaborative ...
 • ICTs, data and vulnerable people: a guide for citizens 

  Castańeda, Alexandra; Matheus, Andreas; Klimczuk, Andrzej; Berti Suman, Anna; Duerinckx, Annelies; Pavlakis, Christoforos; Baibarac-Duignan, Corelia; Broglio, Elisabetta; Caruso, Federico; Thuermer, Gefion; Feord, Helen; Asine, Janice; Piera, Jaume; Soacha, Karen; Zourou, Katerina; Wagenknecht, Katherin; Vohland, Katrin; Freyburg, Linda; Leppée, Marcel; Camara Oliveira, Marta; Sterken, Mieke; Woods, Tim (PANELFIT consortium, UPV-EHU, 2021)
  ICTs, personal data, digital rights, the GDPR, data privacy, online security… these terms, and the concepts behind them, are increasingly common in our lives. Some of us may be familiar with them, but others are less aware ...
 • Człowiek we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo, edukacja, zdrowie 

  Kaźmierczak, Danuta; Szumiec, Magdalena (Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021-06)
  Niniejsze opracowanie jest próbą opisu otaczającego nas świata z jego szansami, wyzwaniami i zagrożeniami dla współczesnego człowieka i dotyczy określenia kształtu edukacji, która wyposaży go w takie kompetencje, by ...
 • Od integracji do inkluzji. 30 lat edukacji integracyjnej – idea i rzeczywistość. Tom I 

  Kulesza, Ewa M.; Al-Khamisy, Danuta; Zalewska, Paulina; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2021)
  „Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swe źródła z idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających ...
 • Włączmy kamerki. Z doświadczeń edukacji zdalnej w szkole i na uczelni 

  Domagała-Zyśk, Ewa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Episteme, 2021-09-28)
  Niniejsza publikacja składa się z dwóch części: pierwsza z nich przedstawia badania wykonane w przedszkolach i szkołach, zarówno wśród uczniów, jak i ich nauczycieli i rodziców. Dwa teksty, pierwszy autorstwa Agnieszki ...

View more