Recent Submissions

 • Ruś Orientalna. Państwo kijowskie wobec cywilizacji Wschodu w teoriach i badaniach naukowych 

  Sekuła, Paweł (Wydawnictwo „Szwajpolt Fiol”, 2016)
 • Klasyfikacja i analiza danych. Wybrane zagadnienia 

  Jajuga, Krzysztof; Nazarko, Joanicjusz; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business; Politechnika Białostocka; Bialystok University of Technology (Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2005)
  Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost liczby zastosowań metod statystycznej analizy danych oraz wielowymiarowej klasyfikacji w wielu dziedzinach praktycznych. Dotyczy to nauk ekonomicznych, społecznych, medycznych i ...
 • Badania i wdrożenia. Interdyscyplinarność badań bezpieczeństwa 

  Zboina, Jacek (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2020-07-23)
  Publikacja składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rozważania dotyczące celów, roli, rozumienia i znaczenia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W rozdziale tym podjęto ponadto próbę wskazania ...
 • Uwarunkowania ucyfrowienia procesów produkcji i wzrostu kompetencji cyfrowych społeczeństwa 

  Gudanowska, Alicja; Kononiuk, Anna; Politechnika Białostocka (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2020-06-18)
 • Medialne relacje wojenne. Od wojny w Wietnamie do czasów współczesnych 

  Idzik, Jakub; Klepka, Rafał (Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2020-07-09)
  Celem pracy jest przybliżenie problematyki medialnych relacji wojennych, która nie jest w polskiej literaturze przedmiotu zagadnieniem szeroko prezentowanym i popularnym. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy z ...
 • Psychological perspectives on health and disease. Volume 2. Manifestation and diagnoses of health conditions 

  Kiełkiewicz, Krzysztof; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, 2019)
 • Psychological perspectives on health and disease. Volume 1. Determinants of somatic and mental health 

  Janowski, Konrad; Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Wydawnictwo Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, 2019)
  The book contains seven chapters describing research carried out in the field of health and clinical psychology by Polish and Ukrainian researchers.
 • Formovanie obrazu inštitúcií sociálnej pomoci v médiách 

  Szyszka, Michał; Wojciechowski, Łukasz (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018)
  Publikácia je venovaná vzťahom inštitúcií sociálnej pomoci1 s médiami a verejnou mienkou; zahrňuje otázky komunikovania, spolupráce, propagácie, informovania, má poskytnúť usmernenie ako účinne viesť public relations: ...
 • Geografia internetu 

  Janc, Krzysztof (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytet Wrocławski, 2017)
 • Lifelong Learning 

  Tanaś, Violetta; Welskop, Wojciech; Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi (Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2015)
 • Ekologizacja gospodarki 

  Kożuch, Małgorzata; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015-12-01)
  Monografia stanowi rezultat wieloletnich badań własnych pracowników oraz byłych doktorantów Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nad integracją problemów rozwoju gospodarki, w ...
 • Greening of Economy: Selected Issues 

  Famielec, Józefa; Kożuch, Małgorzata; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016-11-17)
  The present study consists of selected papers that originate from the monograph of the Department of Industrial and Environmental Policy at the Cracow University of Economics. They address the issues of economic development ...
 • Pomoc publiczna. Doświadczenia wybranych sektorów gospodarki 

  Kożuch, Małgorzata; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017-10-12)
  W monografii podjęto próbę zdefiniowania pomocy publicznej w ujęciu prawnym i finansowym oraz identyfikacji form występowania, zasad nadzorowania i kontroli jej stosowania w wybranych sektorach gospodarki, tj. oświata, ...
 • Restrukturyzacja sektorów gospodarki i przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia 

  Famielec, Józefa; Kożuch, Małgorzata; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018-09-17)
  Monografia zawiera analizę teoretyczną oraz wyniki badań procesów zmiany struktury wybranych systemów. Tezą opracowania jest uznanie procesów, podmiotów jako systemów współzależnych, otwartych, które – bez względu na ich ...
 • Gospodarka odpadami komunalnymi we współczesnych miastach 

  Wąsowicz, Krzysztof; Famielec, Stanisław; Chełkowski, Marcin (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018-12-19)
  W monografii podjęto próbę badania gospodarki odpadami, w szczególności procesów zagospodarowania odpadów komunalnych w perspektywie miasta (w odróżnieniu od regionalnego dotąd ujęcia tych procesów). Celem teoretycznym ...
 • Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej lokalnego transportu zbiorowego 

  Wąsowicz, Krzysztof (Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018-08-08)
  W tej monografii zdefiniowano efektywności przedsiębiorstw świadczących usługi użyteczności publicznej z uwzględnieniem specyfiki ich publicznych oraz prywatnych właścicieli. Za metodyczny cel książki przyjęto opracowanie ...
 • Yehuda D. Nevo – A Comprehensive Skeptical Theory on the Genesis of Islam 

  Grodzki, Marcin (Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, 2018)
  At the turn of the twentieth and twenty-first century, the field of Arabic and Islamic studies became enriched by a number of multi-facetted scholarly theories challenging the traditional account on the early centuries of ...
 • Biogospodarka. Wybrane aspekty 

  Pink, Małgorzata; Wojnarowska, Magdalena; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Difin SA, 2020)
  Monografia stanowi efekt spotkań warsztatowych oraz wydarzeń realizowanych w ramach projektu Horyzont 2020 BLOOM Boosting European Citizens Knowledge and Awarness of Bioeconomy Research and Innovation, które zgromadziły ...
 • Chojnicki czerwiec '89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji 

  Wałdoch, Marcin (Stowarzyszenie Arcana Historii, 2017-06-01)
  Chojnice’s June ’89. The local study of the shockwave process of democratization In his book author explains social and political phenomena that are connec-ted with political change in local conditions in Poland in 1989. ...

View more