Now showing items 186-205 of 653

   Affiliation
   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze [1]
   Katedra Botaniki Leśnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [1]
   Katedra Elektroniki i Telekomunikacji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie [3]
   Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [3]
   Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [11]
   Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki [1]
   Katedra Geopolityki i Geografi i Społeczno-Ekonomicznej, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Kaliningradzki im. I. Kanta [1]
   Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [1]
   Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska [3]
   Katedra Japonistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski [1]
   Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski [1]
   Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [1]
   Katedra Rynku Transportowego, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański [2]
   Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła I [1]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [62]
   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Praw Człowieka [1]
   Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz [1]
   Klub Przyrodników [2]
   Klub Przyrodników, Świebodzin [1]