Now showing items 114-133 of 658

   Affiliation
   Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie [1]
   Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego [1]
   Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [1]
   Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy [400]
   Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki [1]
   Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego [6]
   Instytut Europeistyki, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [1]
   Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej [1]
   Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie [1]
   Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [2]
   Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński [1]
   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [1]
   Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akadema Nauk [3]
   Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego [1]
   Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [1]
   Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk [4]
   Instytut Historii Nauki, Polska Akademia Nauk [3]
   Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie [1]
   Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski [2]
   Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego [1]