Now showing items 6-25 of 2543

  • A practical guide. Benchmarking in European Higher Education 

   Vught van, Frans; Brandenburg, Uwe; Burquel, Nadine; Carr, Diane; Federkeil, Gero; Santos Rafael dos, José Alberto; Sadlak, Jan; Urban, Joanna; Wells, Peter; Westerheijden, Don; Nazarko, Joanicjusz; Kuźmicz, Katarzyna (European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU), 2008)
   This handbook has been drafted by experts in higher education in the context of a two-year EU -funded project, Benchmarking in European Higher Education. The project was implemented by four partner organisations: the ...
  • About the Role of the State Border in the Theory of Borderland 

   Opioła, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014)
   The interest in borders in recent years has rather focused on processes and phenomena that question state jurisdiction over a territory and its inhabitants. This is connected with at least three noticeable phenomena, which ...
  • Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej 

   Górski, Piotr; Klimkiewicz, Katarzyna; Kowalik, Wojciech; Staszkiewicz, Marzena (Wydawnictwa AGH, 2015)
   Zagadnienia poruszane w książce należą jednocześnie do kilku dyscyplin z obszaru nauk społecznych: psychologii, pedagogiki, socjologii oraz zarządzania. Dotyczą zarówno kwestii teoretycznych związanych z aspiracjami ...
  • Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia 

   Modrzyński, Robert (Difin SA, 2017)
   Dążenie do trwałej abstynencji bywa celem trudnym do osiągnięcia bądź wręcz niemożliwym, co z kolei skutkuje często przerwaniem leczenia. Dopuszczenie możliwości ograniczenia picia staje się wyjątkowo pożądaną strategią ...
  • Academic Teachers under Stress in the Publish or Perish Era 

   Wieczorek, Anna L.; Mitręga, Maciej (CeDeWu, 2017)
   Academic teachers fall into a broader category of teachers in general and, so far, much has been said in relation to pedagogical and cognitive concerns connected with teaching (Freeman and Richards, 1996), rather than the ...
  • Achievements and challenges in the food sector and rural areas during the 10 years after EU enlargement 

   Kowalski, Andrzej; Wigier, Marek; Bułkowska, Małgorzata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Regulacje, rynki i efektywność ekonomiczna w kontekście zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywnościowego. Kapitalizacja subsydiów w rolnictwie, zmiany liczby gospodarstw osób fizycznych ze zdolnością konkurencyjną. ...
  • Acta Uroboroi – w kręgu epidemii II 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny (Studenckie Koło Naukowe Uroboros, 2019-09)
   Temat epidemii jest zarówno złożony, jak i, co udowodnili autorzy zamieszczonych artykułów niezwykle „wdzięczny”. Wieloznaczność pojęcia doprowadziła do poznawczo wartościowego spotkania młodych naukowców z wielu różnych ...
  • Acta Uroboroi- W kręgu Alchemii 

   Dąsal, Mateusz (SKN Uroboros, 2017-12)
   Alchemia nie przestaje fascynować kolejne pokolenia badaczy. Przez lata, parafrazując słowa Frazera, traktowana była jako „bękarcia” siostra nauki, której odmawiano większego wpływu na rozwój „prawdziwych” dokonań chemii, ...
  • Acta Uroboroi. W kręgu alchemii (2) 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny (Studenckie Koło Naukowe Uroboros, 2020)
  • Acta Uroboroi. W kręgu epidemii 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z O.A.M. (SKN Uroboros, 2018-09)
   Epidemie towarzyszą ludzkości najprawdopodobniej już od rewolucji neolitycznej. Przejście ludzkich przodków z nomadycznego trybu życia łowców-zbieraczy na osiadły tryb rolników, z uwagi na zagęszczenie ludzkich osiedli ...
  • Acta Uroboroi: w kręgu epidemii. Tom III 

   Dąsal, Mateusz; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny (Studenckie Koło Naukowe Uroboros, 2020-09-25)
  • Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności 

   Sternal, Elżbieta; Kilewaja, Ludmiła; Burzyńska-Sylwestrzak, Joanna; Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu (Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu, 2018-11-26)
  • Ad vocem – Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989–2019. Materiały edukacyjne 

   Adamczyk, Marcin; Makuch, Szymon; Siekierka, Michał; Uniwersytet Wrocławski; Stowarzyszenie Projekt Akademia (Stowarzyszenie Projekt Akademia, 2019)
   Jak mówił Winston Churchill: „Nikt nie udaje, że demokracja jest doskonała lub wszechwiedząca. W rzeczywistości stwierdzić trzeba, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których ...
  • Adam Redzik, Rafał Lemkin (1900-1959) – co-creator of international criminal law. Short biography 

   Redzik, Adam (Oficyna Allerhanda, 2017-11)
   With the development of international criminal law, including protection against the most severe crimes, came an interest in the life and activity of the man who was the creator of the notion of “genocide” and the main ...
  • Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne 

   Grzebyk-Dulak, Iwona (Difin SA, 2017)
   Książka kompleksowo przedstawia zagadnienie adaptacji pracowniczej szczególnie z perspektywy socjologii pracy. Zawarty w niej materiał teoretyczny i empiryczny stanowi solidne studium uwarunkowań procesu przystosowania ...
  • Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne 

   Koleśnik, Jan (Difin SA, 2014-08-27)
   Autor publikacji porusza aktualną i niezwykle istotną problematykę zmian w zakresie pomiaru adekwatności kapitałowej banków, wynikających z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 r. unijnego pakietu regulacji CRD IV, stanowiącego ...
  • Administracja a strategie i polityki publiczne 

   Jurkowska-Gomułka, Agata (Difin SA, 2016)
   Administracja publiczna, rządowa i samorządowa, choć zobligowana do planowania i wdrażania polityk publicznych, nadal postrzega te zagadnienia jako nowe, nieprzystające do dotychczasowych form działania administracji. ...
  • Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec współczesnych ryzyk 

   Kurczewska, Kamilla; Kurzępa-Dedo, Katarzyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ; Naukowe Wydawnictwo IVG, 2018)
   Książka zawiera teksty poświęcone zarówno prezentacji ogólnego kontekstu normatywnej regulacji ryzyka, jak i poszczególnych obszarów oraz sposobów regulacji ryzyka w polskim prawie. Publikację rozpoczyna tekst stanowiący ...
  • Administracja. Jej etyka i pragmatyka służbowa 

   Szonert, Zbigniew (Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe, 2017)
   Nasilający się w ostatnich latach zanik wrażliwości moralnej w działaniu służb i osób publicznych powoduje, że wiedza o roli i znaczeniu etyki w życiu publicznym stała się ważnym elementem kształtowania świadomości ...
  • Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa 

   Błachucki, Mateusz (Wydawnictwo RPO, 2015-12)
   Prezentowana publikacja poświęcona jest analizie administracyjnych kar pieniężnych. Zagadnienie to nabiera coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem wysokości nakładanych administracyjnych kar finansowych i zwiększającym ...