Now showing items 104-123 of 2609

  • Badania i wdrożenia. Interdyscyplinarność badań bezpieczeństwa 

   Zboina, Jacek (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy, 2020-07-23)
   Publikacja składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rozważania dotyczące celów, roli, rozumienia i znaczenia inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. W rozdziale tym podjęto ponadto próbę wskazania ...
  • Badania lepiszczy asfaltowych w reometrze dynamicznego ścinania – relacje konstytutywne lepkosprężystości, hipersprężystości i lepkohipersprężystości 

   Gajewski, Marcin (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2018-07)
   Praca dotyczy modelowania konstytutywnego izotropowych materiałów lepkosprężystych zarówno w zakresie małych, jak i dużych deformacji. Omówienie zagadnień związanych z modelowaniem konstytutywnym materiałów reologicznych ...
  • Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

   Tłuczak, Agnieszka; Kauf, Sabina (Difin, 2015)
   W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich ...
  • Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych. Aspekty postrzegania ryzyka - studium przypadku 

   Bartłomiejski, Robert; Klimek, Jordan (Economicus, 2009)
   Publikacja ukazuje problematykę roli badań socjologicznych w konsultacjach społecznych. Koncentruje się na przedstawieniu społecznych aspektów postrzegania ryzyka i ich konsekwencji dla planowania oraz przebiegu konsultacji ...
  • Badanie ewaluacyjne projektów foresight realizowanych w Polsce 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Kononiuk, Anna; Gudanowska, Alicja; Magruk, Andrzej; Nazarko, Łukasz (MNiSW, 2012)
   Książka jest pierwszym w Polsce systematycznym monograficznym opracowaniem problematyki badań ewaluacyjnych realizowanych w naszym kraju projektów foresightowych. Powstała ona jako efekt ekspertyzy wykonanej na zamówienie ...
  • Badanie i Projektowanie Komunikacji 1 

   Siemes, Annette; Grech, Michał (Wydawnictwo Libron, 2012-05-07)
   Książka jest zbiorem tekstów obejmujących szeroki zakres pola badawczego i projektowego z dziedziny nauki o komunikacji i designu. Wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i wyniki badań i analiz. ...
  • Badanie i Projektowanie Komunikacji 2 

   Grech, MIchał; Siemes, Anette (Wydawnictwo LIBRON, 2013-05-07)
   Streszczenie: Książka jest zbiorem tekstów obejmujących szeroki zakres pola badawczego i projektowego z dziedziny nauki o komunikacji i designu. Wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i wyniki badań ...
  • Badanie i Projektowanie Komunikacji 3 

   Wszołek, Mariusz (Wydawnictwo LIBRON, 2014-05-07)
   Książka jest zbiorem tekstów obejmujących szeroki zakres pola badawczego i projektowego z dziedziny nauki o komunikacji i designu. Wśród artykułów można znaleźć zarówno prace teoretyczne, jak i wyniki badań i analiz. ...
  • Badanie i Projektowanie Komunikacji 4 

   Wszołek, Mariusz; Grech, Michał; Siemes, Annette; Lachowska, Karolina; Pieluzek, Marcin; Płoszaj, Kasia; Smółka-Dolecka, Agnieszka; Jakubowicz, Michał; Moszczynski, Krzysztof; Ciesielska, Małgorzata; Gliniecka, Martyna; Władyka-Łuczak, Zofia; Faka, Piotr; Haławin, Arkadiusz; Olender, Kamil (Wydawnictwo LIBRON, 2015-05-07)
   Książka jest zbiorem powstałym jako wynik konferencji naukowej „Communication design – badanie i projektowanie komunikacji”. Zebrane artykuły pokrywają szeroki zakres pola badawczego i projektowego, od information design ...
  • Bank i agent bankowy 

   Pacud, Radosław; Cichorska, Joanna; Klimontowicz, Monika; Zieliński, Tomasz (Difin SA, 2017)
   Książka przeprowadza analizę współpracy banku oraz agenta bankowego. Ma walory teoretyczne rozpatrując problematykę ich współpracy pod kątem ekonomicznym, finansowym, rynkowym oraz prawnym. Autorzy omawiają praktykę działań ...
  • Bank lokalny studium prawne 

   Zalcewicz, Anna (Difin Sp. z o.o., 2013)
   Autorka dokonała analizy i oceny konstrukcji regulacyjnej banku lokalnego w polskim systemie prawnym, obejmując prezentację rozwiązań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej państw członkowskich. W pracy skoncentrowano ...
  • Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym 

   Niedziółka, Paweł (Difin SA, 2015)
   Publikacja stanowi prezentację najważniejszych problemów współczesnej bankowości inwestycyjnej. Książka zawiera refleksje nad kierunkami rozwoju poszczególnych obszarów bankowości inwestycyjnej z uwzględnieniem zmieniającego ...
  • Bankowość korporacyjna 

   Wiatr, Maciej S. (Difin SA, 2015)
   Bankowość korporacyjna w szerokim ujęciu obejmuje zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. ...
  • Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników 

   Klimczuk, Andrzej; Klimczuk-Kochańska, Magdalena; Łagoda, Katarzyna Alicja (Narodowe Forum Doradztwa Kariery, 2013)
   M. Klimczuk-Kochańska (red.), Bariery i potencjały rozwoju outplacementu dla firm i pracowników, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2013.
  • Bariery rozwojowe handlu elektronicznego 

   Bartczak, Krzysztof (Exante, 2016-03-27)
  • Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem 

   Niewiadomska, Iwona; Augustynowicz, Weronika; Palacz-Chrisidis, Agnieszka; Wiechetek, Michał; Chwaszcz, Joanna; Bartczuk, Rafał Piotr (Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Stowarzyszenie Natanaelum, 2014-12-31)
   Książka "Bateria metod służących do oceny ryzyka zaburzeń związanych z hazardem" powstała jako rezultat projektu badawczego realizowanego przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w ramach grantu finansowanego przez ...
  • Beatus Ceslaus natione Polonus. Dzieje kultu błogosławionego Czesława 

   Kucharski, Wojciech (Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, 2012)
   Monografia kultu błogosławionego Czesława. Publikacja obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z powstaniem i rozwojem kultu błogosławionego Czesława na Śląsku i w Polsce od XIII do XVIII wieku. Centrum kultu Czesława ...
  • Behavioral Addictions 

   Chwaszcz, Joanna; Palacz-Chrisidis, Agnieszka; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, 2014)
   Książka powstała jako efekt nawiązania współpracy przez naukowców i praktyków zajmujących się nowymi formami uzależnień, podczas międzynarodowego seminarium "Kierunki badań nad uzależnieniami behawioralnymi w Polsce". ...
  • Between Successful and Unsuccessful Ageing: Selected Aspects and Contexts 

   Klimczuk, Andrzej; Tomczyk, Łukasz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2019)
   We provide to readers the 11th volume of the "Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology" series. We are delighted to announce that the presented study is the result of the work of scientists from seven ...