Now showing items 178-197 of 2543

  • The CAP and national priorities within the EU budget after 2020 

   Wigier, Marek; Kowalski, Andrzej; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2018)
   The publication is a collection of selected papers delivered at the 23rd edition of the International Scientific Conference organized by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research ...
  • CAP implementation in Poland - state and perspectives 

   Gospodarowicz, Marcin; Grochowska, Renata; Judzińska, Agnieszka; Łopaciuk, Wiesław; Mańko, Stanisław; Oliński, Marian; Wasilewski, Adam; Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Znaczenie płatności bezpośrednich w rolnictwie polskim w perspektywie regionalnej. Skuteczność regionalnych i strukturalnych instrumentów polityki mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Potencjalne zmiany w dystrybucji ...
  • Carriage and securing of oversize cargo in transport 

   Galor, Wiesław; Maritime University of Szczecin (Akadmia Morska w Szczecinie, 2011)
   The main objectives of the Oversize Baltic project include: 1. development of an oversize cargo transport strategy, which will enhance the at reativeness of the region, 2. creation of an information network that will ...
  • Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych 

   Chmieliński, Paweł; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Krupin, Witalij; Maksymenko, Anna; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach Unii Europejskiej. Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE. Przeobrażenia w cechach społeczno-demograficznych kierowników rodzinnych gospodarstw ...
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy. 1972-2012 

   Wróblewski, Dariusz; Sikorski, Zbigniew; Rakowska, Joanna; Majka, Adam; Kołodziej-Saramak, Anna; Stachowska, Anna; Kiełbasa, Tomasz; Zbrożek, Paweł; Rudy, Wojciech; Strzyżewska, Martyna; Czardybon, Jan; Krydowski, Maciej; Biskup, Krzysztof; Chlebek, Justyna; Masna, Ilona (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Wydawnictwo z okazji 40-lecia CNBOP-PIB. CNBOP-PIB jako jednostka organizacyjna PSP na stałe wpisała się w „krajobraz” tej wyjątkowej służby, podejmując działania, które bezpośrednio wpływają na sprawność i skuteczność ...
  • Ceny żywności w Polsce i ich determinanty 

   Hamulczuk, Mariusz; Kufel-Gajda, Justyna; Stańko, Stanisław; Szafrański, Grzegorz; Świetlik, Krystyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   Uwarunkowania zmian cen żywności. Makroekonomiczne ujęcie zmian cen żywności w Polsce w latach 2001-2015. Ceny detaliczne podstawowych grup żywności w Polsce w latach 2001-2015. Łańcuch marketingowy żywności.
  • Certain aspects of structural change in rural areas. The experience of selected countries 

   Casini, Leonardo; Chmieliński, Paweł; Contini, Caterina; Cvijanovic, Drago; Karcagi-Kovats, Andrea; Karwat-Woźniak, Bożena; Katic, Branko; Kocmanova, Lucie; Kuti, Istvan; Majerova, Vera; Odor, Kinga; Vukovic, Predrag (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2009)
   Instrumenty operacyjne wspierające rozwój wielofunkcyjności rolnictwa. Wpływ kapitału ludzkiego na ekonomiczny i społeczny rozwój czeskiej wsi. Serbia u wrót Unii Europejskiej - analiza porównawcza. Spadek liczby ludności ...
  • Certyfikacja usług w ochronie przeciwpożarowej w ujęciu praktycznym i teoretycznym 

   Banulska, Anna; Gancarczyk, Paweł; Iwańska, Marta; Kielin, Jan; Kiełbasa, Tomasz; Kowalczyk, Agnieszka; Majka, Ilona; Poliegońko, Władimir Iwanowicz; Połeć, Bartłomiej; Radziszewski, Łukasz; Sobór, Ewa; Wierzbicki, Tomasz; Wojtasiak, Beata; Zboina, Jacek (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016)
   (...) Autorzy prezentują znaczenie certyfikacji zarówno dla procesu budowania zaufania do poszczególnych producentów funkcjonujących na rynku, jak i (co ważniejsze) dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, rozumianego jako ...
  • Changes in the Food Sector after the Enlargement of the EU 

   Drożdż, Jadwiga; Mroczek, Robert; Szczepaniak, Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do UE. Wpływ WPR na rynki rolne w Polsce. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu. Fundusze publiczne źródłem finansowania inwestycji w polskim przemyśle ...
  • Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries 

   Alexandri, Cecilia; Chmieliński, Paweł; Drlík, Jan; Dudek, Michał; Karwat-Woźniak, Bożena; Koteva, Nina; Krupin, Witalij; Maksymenko, Anna; Spesna, Daniela; Tudor, Monica Mihaela; Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach UE: wiek, poziom wykształcenia rolniczego, korzystanie z usług doradczych. Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE: skala zjawiska, wiek, ...
  • Charakter prawny i znaczenie zgody pacjenta na zabieg medyczny 

   Michałowska, Kinga (Difin SA, 2014-11-17)
   Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych kwestii dotyczących charakteru prawnego i znaczenia zgody pacjenta na zabieg medyczny. Rozważania dotyczące zgody osadzone zostały w dwóch wzajemnie się uzupełniających ...
  • Charakterystyka i tendencje przemian w obrębie sieci placówek handlowych, usługowych oraz produkcyjnych we wsiach objętych badaniem IERiGŻ-PIB 

   Wrzochalska, Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Analizowano zmiany jakie dokonały się w latach 2005-2011 w funkcjonowaniu i dostępności sieci placówek obsługi handlowej, produkcyjnej i usługowej na obszarach wiejskich. Określono tendencje i kierunki zachodzących zmian. ...
  • Chemia 

   Lichocka, Halina (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
  • Chełm nieznany 

   Karwatowska, Małgorzata; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (PWSZ Chełm, ChTN, 2009)
   Publikacja stanowi pokłosie konferencji pt. "Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza", która odbyła się 14 - 15 maja 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. W skład książki wchodzi 26 rozpraw poświęconych ...
  • Chełm w literaturze 

   Kucharska, Beata; Piwnicka-Jagielska, Agnieszka; Gardziński, Zygmunt (PWSZ Chełm, 2015)
  • Child in the empire of (mobile) screens 

   Jaros, Izabela; Koziej, Sławomir; Wileczek, Anna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017)
  • Chojnicki czerwiec '89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji 

   Wałdoch, Marcin (Stowarzyszenie Arcana Historii, 2017-06-30)
   In his book author explains social and political phenomena that are connected with political change in local conditions in Poland in 1989. As yet there has been no empirical study that would consider first partly free ...
  • Chojnicki czerwiec '89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji 

   Wałdoch, Marcin (Stowarzyszenie Arcana Historii, 2017-06-01)
   Chojnice’s June ’89. The local study of the shockwave process of democratization In his book author explains social and political phenomena that are connec-ted with political change in local conditions in Poland in 1989. ...
  • Chrześcijański etos życia publicznego 

   Fikus, Sebastian (Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2012)
   Bonawentura Smolka, Antropologia J. Kard. Ratzingera - papieża Benedykta XVI : Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę koncepcji antropologicznych Josepha Ratzingera, w które głęboko wpisane zostało pojęcie jedności, ...