Now showing items 347-366 of 2543

  • E-kampanie prezydenckie w USA i w Polsce 

   Oświecimski, Konrad; Lakomy, Mirosław (Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2017)
   Rozwój Internetu oraz powiązanych z nim narzędzi komunikacyjnych całkowicie przewartościował strategie zachowania na rynku, w tym również rynku politycznym. Kampanie wyborcze oraz polityczne prowadzone w czasach dzisiejszych ...
  • E-learning and Smart Learning Environment for the Preparation of New Generation Specialists 

   Smyrnova-Trybulska, E.; Uniwersytet Śląski (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2018-12)
   The eco society, the knowledge society, the digital society are transforming into an intelligent society. It is built on “smart” work, which is done by “intelligent” government and business representatives, based on ...
  • E-Learning and STEM Education 

   Smyrnova-Trybulska, Eugenia; University of Silesia (Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2019-12-30)
   The theme of the conference is: “E-learning and STEM Education”. “Skills in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) are becoming an increasingly important part of basic literacy in today's knowledge economy. ...
  • E-marketing w nowoczesnej firmie 

   Pawlicz, Adam; Szostak, Daniel; Szpon, Jakub (Progres Centrum Wydawniczo-Szkoleniowe, 2014)
   Głównym celem niniejszego podręcznika jest wskazanie na możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w marketingu przedsiębiorstw. Publikacja ma mieć charakter suplementu tradycyjnych podręczników do ...
  • e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim 

   Flaga-Gieruszyńska, Kinga; Jarocha, Andrzej; Kościółek, Anna; Banaszewska, Anna; Sikorski, Grzegorz; Sachajko, Marek; Wojdała, Michał; Miedzińska, Iwona; Kusak, Martyna; Kosowski, Jakub; Mania, Karolina; Kalak, Jakub; Skibiński, Oskar; Choma, Alicja; Sielicka, Emilia; Mamrot, Szymon; Dobrzeniecka, Ewa; Łuczak-Noworolnik, Lucyna; Kawecki, Tomasz (Instytut Logistyki i Magazynowania, 2016)
   Przekazujemy w Państwa ręce monografię, która jest efektem wyników badań i dyskusji naukowych pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim”, która odbyła się 14 stycznia ...
  • Eco-cities 

   Brodowicz, Dominika; Pospieszny, Przemyslaw; Grzymala, Zbigniew (CeDeWu, 2015)
   The challenges lying ahead of the urban areas, specifically cities are formidable. These include growing population, air pollution, congestion, energy efficiency and demand for high quality of living. Although they are ...
  • Economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union (Synthesis) 

   Figiel, Szczepan; Józwiak, Wojciech; Kowalski, Andrzej; Rowiński, Janusz; Seremak-Bulge, Jadwiga; Sikorska, Alina; Skarżyńska, Aldona; Urban, Roman (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Pozycja rolnictwa polskiego na globalnym rynku żywnościowym. Polska gospodarka żywnościowa w pierwszych latach po akcesji. Monitoring i analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Polskie gospodarstwa rolnicze w ...
  • Economic results of selected agricultural products in 2005-2008 

   Skarżyńska, Aldona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w latach 2005-2008. Materiał i metodyka badawcza. Wyniki ekonomiczne rolniczych działalności produkcyjnych w latach 2005-2008: buraki cukrowe, ziemniaki jadalne, żywiec ...
  • Economic, social and institutional factors in the growth of agri-food sector in Europe 

   Kowalski, Andrzej; Chmieliński, Paweł; Wigier, Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Ograniczenia instytucjonalne dotyczące wzrostu i rozwoju polskich gospodarstw. Rosyjski sektor rolny i WTO: zalety i wady. Polityka gospodarcza i renta ekonomiczna jako źródło dochodu producentów rolnych. Analiza aktualnych ...
  • Education and social rehabilitation – Two Roads, one Goal (European contexts) 

   Kowalski, Mirosław; Śliwa, Sławomir; Kowalska, Ewa; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (Wydawnictwo Instytut Śląski, 2014)
   Publikacja składa się z 8 artykułów, które dotyczą uwarunkowań związanych z edukacją i resocjalizacją w kontekście europejskim.
  • Education – Relationships – Play Multifaceted Aspects of the Internet and Child and Youth Online Safety 

   Wrońska, Agnieszka; Lew-Starowicz, Rafał; Rywczyńska, Anna (Foundation for the Development of the Education System, 2020)
   Nowoczesne technologie są dziś elementem świata, w którym funkcjonuje człowiek. Narzędzia cyfrowe trafiają w ręce coraz szerszej grupy użytkowników i coraz bardziej rozszerza się przedział wiekowy osób, dla których technologie ...
  • Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki 

   Żuk, Grzegorz (Wydawnictwo UMCS, 2016)
  • Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki 

   Żuk, Grzegorz (Wydawnictwo UMCS, 2016)
  • Edukacja dla bezpieczeństwa. Istota i uwarunkowania 

   Włodarczyk, Ewelina; Sadowska-Wieciech, Elżbieta; Rokitowska, Justyna (Libron, 2018)
   W dobie proliferacji zagrożeń współczesnego świata szczególnie mocno uwydatnia się potrzeba projektowania i realizacji szeroko pojętej edukacji dla bezpieczeństwa. Stanowi ona jeden z głównych filarów systemu bezpieczeństwa ...
  • Edukacja ekologiczna. Wybrane problemy 

   Terlecka, Magdalena Klaudia; Kopeć, Ewa; Pękalska, Paulina; Pielacińska, Katarzyna; Skoczeń, Ilona; Karaczyn, Małgorzata; Kardynał, Klaudia; Wasik, Piotr; Hutniczak, Agnieszka; Winczewski, Piotr; Wajchman, Sandra; Borzyszkowski, Wojciech; Matulewski, Paweł; Mikuła, Jacek; Ślęzak, Justyna; Skrabacz, Małgorzata; Mroczek, Monika (Armagraf, 2014)
   Niniejsza wieloautorska monografia jest zbiorem materiałów pokonferencyjnych. Zamieszczone zostały w niej wybrane artykuły prelegentów, którzy wygłosili referaty na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania ...
  • Edukacja etyczna prawników - cele i metody 

   Izdebski, Hubert; Skuczyński, Paweł; Uniwersytet Warszawski (Instytut Etyki Prawniczej, 2010)
  • Edukacja europejska - zarys problematyki 

   Michalski, Tomasz; Uniwersytet Gdański (Wydawnictwo "Bernardinum", 2005)
  • Edukacja europejska wobec współczesnych wyzwań. Wybrane problemy i konteksty 

   Gwozda, Mariusz; Lisnik, Anton; Mazur, Piotr (Fundacja Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, 2013)
  • Edukacja i kompetencje seniorów 

   Tomczyk, Łukasz; Határ, Ctibor; Špatenková, Naděžda (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2016)
  • Edukacja jako dobro publiczne - próba kwantyfikacji 

   Polcyn, Jan (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2017)