Now showing items 482-501 of 2543

  • Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg) 

   Latoszek, Ewa; Proczek, Magdalena; Kłos, Agnieszka; Pachocka, Marta; Osuch-Rak, Ewa; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polish European Community Studies Association PECSA - Elipsa, 2015)
   This publication contains studies on issues that nowadays are the biggest challenges for the EU and its Member States. They reflect the lines of research conducted within the framework of European studies and studies in ...
  • Fair play między moralnością a prawem na przykładzie religii i sportu 

   Kowalik, Krzysztof (Studio IMPRESO, 2017)
   Sport, deeply rooted in our culture, creates particular space for promotion of its values and ideals and become means of influence on society and thus as an universal good transcends the world of sport itself. One of those ...
  • Faith-Based NGOs Perspectives on Water Issues. The Economics of Education and Innovation for Sustainability and Growth 

   Nazarko, Łukasz (Congress of Political Economists International (COPE), 2008)
   Faith-based NGOs find it important to address the issues of water protection, management and equitable distribution. They emphasise the connection between spiritual commitment and social and ecological practice. The paper ...
  • Family Growth Supporting Resources 

   Chwaszcz, Joanna; Gorbaniuk, Julia (Stowarzyszenie Natanaelum Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, 2016)
   This issue presents a number of articles, which address the relationship between resources and other psychological and social variables in the context of the way family systems and family members function and grow. The ...
  • Family Law in Poland 

   Łukasiewicz, Jakub M.; Kosior, Wojciech J. (Legal Publishing House, Rzeszów, 2018)
   The publication you receive is an attempt to present selected institutions of the Polish family law in a synthetic and concise manner. In this book, theoretical considerations have been presented in a possibly trans-parent ...
  • Fandom dla początkujących. Część I – Społeczność i wiedza 

   Lisowska-Magdziarz, Małgorzata (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017)
  • Farms in Central and Eastern Europe - Today and Tomorrow 

   Czekaj, Tomasz; Mirkowska, Zofia; Sobierajewska, Jolanta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008)
   Anglojęzyczna wersja referatów wygłoszonych na konferencji w Białowieży. Tematyka dotyczy stanu obecnego i perspektyw rozwoju rolnictwa i gospodarstw rolnych Europy Środkowej i Wschodniej, w kontekście integracji z UE i ...
  • Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna 

   Hrynkiewicz, Józefina; Witkowski, Janusz; Potrykowska, Alina; Uniwersytet Warszawski; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akadema Nauk (Rządowa Rada Ludnościowa, 2018)
  • Federacja Rosyjska wobec Naddniestrza 

   Kosienkowski, Marcin (Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008)
   Działania Federacji Rosyjskiej wobec Naddniestrza polegają na udzielaniu nieuznanej republice wszechstronnej pomocy, stanowiącej główną podporę jej istnienia jako odrębnej jednostki geopolitycznej niezależnej od władz ...
  • Feeding the population of the African continent 

   Gulbicka, Bożena (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Rozwój społeczno-gospodarczy krajów afrykańskich. Wyżywienie ludności w Afryce na tle wskaźników globalnych. Tendencje w produkcji żywności. Spożycie żywności na kontynencie afrykańskim.
  • Fenomen męskiej prostytucji w Polsce 

   Gardian-Miałkowska, Renata (Difin SA, 2016)
   Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku dotyczącym prostytucji mężczyzn. Dotychczas brak było wieloaspektowych i systematycznie prowadzonych badań, jak i wiedzy o tym, kim są mężczyźni świadczący płatne usługi ...
  • Fenomen samobójstwa : długa historia krótko opisana 

   Michalska-Suchanek, Mirosława (Instytut Mikołowski, 2011)
   Samobójstwo jest bardzo szczególnym rodzajem śmierci. Z jednej strony wyklętym przez Kościół katolicki, postrzeganym przez tzw. rozsądnych ludzi jako zachowanie nieracjonalne i wręcz niedorzeczne, rodzącym kontrowersje, ...
  • Figury i wydarzenia. Filozofia liminalna: Agamben, Badiou, Negri 

   Kubiński, Grzegorz (Dom Wydawniczy Elipsa, 2011)
  • Filozofia antyczna w pierwotnym chrześcijaństwie 

   Zakrzewski, Grzegorz (Wydawnictwo NATAN, 2013)
   Praca nosi tytuł: „Filozofia antyczna w pierwotnym chrześcijaństwie”. Została podzielona na cztery rozdziały. W rozdziale I jest przedstawione nowe rozumienie filozofii starożytnej, niezbędne dla właściwego zrozumienia ...
  • Filozofia dla pracujących 

   Łażewska, Dorota (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k/Otwocka, 2011)
   Od filozofii zależy więc zarówno działalność teoretyczna, jak i praktyczna. Jednak aby w życiu praktycznym posłużyć się teoretycznymi zasadami filozoficznymi, należy wpierw je poznać czy uświadomić. Ma w tym pomóc niniejszy ...
  • Filozofia dla Prawników 

   Skarbek, Władysław W. (Władysław W. Skarbek, 2019)
   Opracowanie dedykowane jest dla osób zainteresowanych filozofią prawa w historycznym kontekście filozoficznym. Składa się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona jest ważniejszym koncepcjom filozoficznym (starożytnym, ...
  • Filozofia olimpizmu Pierre'a de Coubertina 

   Firek, Wiesław (Wydawnictwo FALL, 2016)
   Głównym celem pracy było usystematyzowanie myśli i poglądów Pierre’a de Coubertina oraz przedstawienie ich w syntetycznej formie. Towarzyszyło temu przedstawienie dyskusji jaka przetoczyła się na łamach czasopism i książek ...
  • Filozofia polityki Johna C. Calhouna (Zbiór Tekstów) 

   Szczepański, Jarosław (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet WarszawskiWydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 2013)
  • Filozofia przyrody, Kartezjuz i porządek życia społecznego 

   Bartoszewski, Jakub (Instytut Kulturoznawstwa UMCS Portal Wiedza i Edukacja, 2010)
   "Prezentowana książka Filozofia przyrody, Kartezjusz i porządek życia społecznego te elementy wydobywa i referuje, wskazuje na pełniejsze rozumienie współcześnie występujących tendencji, a także ukazuje nieprzemijalną ...
  • Financing and management of public sector investments on local and regional levels 

   Maśloch, Grzegorz; Jarosiński, Krzysztof; Grzymała, Zbigniew; Opałka, Benedykt (Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015)