Now showing items 619-638 of 2547

  • I wojna światowa z perspektywy dworu. Źródła do dziejów wsi polskiej w XIX wieku 

   Studnicka-Mariańczyk, Karolina; Zakrzewski, Andrzej J.; Ostrowska, Ludwika (Wydawnictwo „Taurus”, 2014)
  • ICT for Learning and Inclusion in Latin America and Europe. Case Study From Countries: Bolivia, Brazil, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Finland, Poland, Turkey, Uruguay 

   Tomczyk, Łukasz; Oyelere, Solomon Sunday; Pedagogical University of Cracow (Pedagogical University of Cracow, 2019-12-30)
  • Idee i wartości w języku i kulturze 

   Matusiak-Kempa, Iza; Naruszewicz-Duchlińska, Alina; Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015)
  • Identity and image in media communication 

   Łosiewicz, Małgorzata; Ryłko-Kurpiewska, Anna; Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna; Czechowska-Derkacz, Beata; Walotek-Ściańska, Katarzyna (Wydawnictwo Novae Res; TrueSign, 2016)
   New ways of communicating with the elderly, including in terms of technology, should be appropriately tailored to the needs of this age group. In the context of Maslow’s hierarchy of needs, the media provide especially for ...
  • Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich 

   Cebulak, Tomasz; Czubak, Wawrzyniec; Lechwar, Małgorzata; Nikiciuk, Włodzimierz; Poczta, Walenty; Przygodzka, Renata; Wigier, Marek; Woźniak, Marian (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2007)
   Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego i przez gospodarstwa rolne. Wpływ otoczenia instytucjonalnego na decyzje inwestycyjne. Ocena słabych i mocnych stron procedur ...
  • Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich 

   Kołodziejczyk, Danuta; Wasilewski, Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2005)
   System instytucjonalny obszarów wiejskich - normy, zasady, struktury organizacyjne, mechanizmy działań. Czynniki wpływające na system instytucjonalny i jego zmianę. Identyfikacja zakresu działań systemu instytucjonalnego ...
  • Identyfikacja procesów wzrostowych w sektorze rolno-spożywczym 

   Rembisz, Włodzimierz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Celem pracy jest pokazanie w syntetyczny i sygnalny sposób wybranych relacji ekonomiczno-produkcyjnych istotnych dla wzrostu gospodarczego w sektorze rolno-spożywczym. Jest to pewna synteza wstępnego etapu badań.
  • „Ie” – japońska rodzina tradycyjna, jej struktura i funkcje 

   Kalita, Karolina (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019)
  • Ignacy Mościcki 

   Lichocka, Halina (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2011)
  • Ignacy Mościcki 

   Lichocka, Halina (Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, 2011)
  • Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy 

   Leśniak, Andrzej (Wydawnictwo Instytutu badań Literackich PAN, 2013-09)
   Teoretyczna słabość historii sztuki i poznawcza nieefektywność studiów nad kulturą wizualną sprawiają, że obrazy pozostają dla nas wyzwaniem. Ikonofilia jest alternatywną perspektywą, w ramach której są one – w końcu – ...
  • Ikonosfera hierofanii. Dom a sacrum. Transmisja kulturowa artefaktów sztuki ludowej w rejestracji fotograficznej i antropologicznym opracowaniu tekstowym. 

   Białkowski, Andrzej; Bonati, Barnaba; Dzięcielski, Robert; Eichstaedt, Jarosław; Kasprzyk, Damian; Orszulak-Dudkowska, Katarzyna; Piątkowska, Krystyna; Woźniak, Alicja; Wypych, Piotr; Żerkowski, Michał (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos, 2020)
   Andrzej Białkowski Wprowadzenie do Ikonosfery hierofanii W tekście przedstawiono główne założenia merytoryczne „Dom a sacrum. Transmisja kulturowa artefaktów sztuki ludowej w rejestracji fotograficznej i antropologicznym ...
  • Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku 

   Mytnik, Irena (Katedra Ukrainistyki, Uniwersytet Warszawski; Wydawnictwo KUL, 2019)
   Monografia jest studium rozwoju systemu antroponimicznego dawnej ziemi chełmskiej, będącej częścią pogranicza polsko-ukraińskiego oraz rubieży Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na którym od wieków stykały się i ...
  • Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI-XVII wieku 

   Mytnik, Irena (Katedra Ukrainistyki UW, 2017)
   Monografia jest studium rozwoju systemu antroponimicznego dawnej ziemi chełmskiej, będącej częścią pogranicza polsko-ukraińskiego oraz rubieży Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na którym od wieków stykały się i ...
  • Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa 

   Lubicz Miszewski, Michał; Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 2018)
   Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie wyzwań dla bezpieczeństwa, jakie wynikają z masowego napływu obywateli Ukrainy do Polski po tzw. rewolucji godności na Ukrainie z przełomu ...
  • Impact of "Greening" of the Common Agricultural Policy on the Polish Farms 

   Czekaj, Stefania; Czubak, Wawrzyniec; Guba, Waldemar; Kagan, Adam; Majewski, Edward; Poczta, Walenty; Sadowski, Arkadiusz; Wąs, Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Oszacowanie skutków "zazielenienia" WPR w perspektywie 2014 roku na przykładzie zbiorowości gospodarstw FADN. Uwzględnienie funkcji środowiskowych w projekcie WPR na lata 2014-2020. Propozycje kształtu systemu dopłat ...
  • The impact of structural funds of the European Union on agricultural and rural development in the first years of membership 

   Rowiński, Janusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2010)
   Analiza oddziaływania środków finansowych pochodzących z funduszy UE na rozwój polskiej wsi i rolnictwa.
  • The Impact of the Digital World on Management and Marketing 

   Mazurek, Grzegorz; Tkaczyk, Jolanta; Kaplan, Andreas M.; Kurasiński, Artur; Blasiak, Kevin; Frąckiewicz, Ewa; Małagocka, Karolina; Mielcarz, Paweł; Osiichuk, Dmytro; Wnuczak, Paweł; Prystupa, Kaja; Starostka, Justyna; Constantinescu, Mihaela; Mróz, Bogdan; Plata-Alf, Dagmara; Przegalińska, Aleksandra K.; Zembik, Marta; Hajduk, Grzegorz; Mróz-Gorgoń, Barbara; Szymański, Grzegorz; Ratajczyk, Monika; Redondo Hernandez, Wendy; Tomczyk, Przemysław; Sobocińska, Magdalena; Górska, Anna; Kall, Jacek; Kaufmann, Hans Ruediger; Manarioti, Agapi; Przybylska, Wiktoria; Kowalczuk, Jessica; Kucia, Michał; Mącik, Radosław; Wolny, Robert (Poltext, 2016-10-01)
   The book aims to give an insight into the multifacetedness of changes the Internet – referred to here as the digital world – triggers in both theory and practice of marketing and management. The book has been divided into ...
  • Impact of the reformed direct payments on the Polish farms 

   Czekaj, Stefania; Czubak, Wawrzyniec; Góral, Justyna; Kagan, Adam; Majewski, Edward; Poczta, Walenty; Sadowski, Arkadiusz; Wąs, Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Scenariusz realizacji płatności bezpośrednich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Nowe "zazielenienie" WPR i jego znaczenie dla wyników gospodarczych gospodarstw rolnych. Przewidywane skutki rozwiązań legislacyjnych ...
  • Implementacja idei europejskiego zielonego ładu na bazie społecznej gospodarki rynkowej determinantą zarządzania w realizacji założeń zrównoważonego rozwoju 

   Kretek, Henryk A.; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2020-08)
   Dyskurs, odnoszący rzeczywistość do wieloaspektowości zrównoważonego rozwoju, wydaje się nabierać nowego oblicza. Naukowcy wraz z politykami – poddawanymi presji społecznej, zastanawiają się jak zatrzymać destrukcyjne ...