Now showing items 1073-1092 of 2547

  • Na marginesie swobody. "Notatki Płockie" (1956-2011) - historia i polityka 

   Kansy, Andrzej (Polska Akademia Nauk Rada Towarzystw Naukowych, 2012)
   W książce podjęto temat funkcjonowaniu polskiego regionalnego czasopisma naukowego w latach 1956-2011. Kwartalnik „Notatki Płockie” powstał w Płocku na fali przemian 1956 r. Jego założycielami byli płoccy działacze społeczni, ...
  • Nadużycia finansowe wykrywanie i zapobieganie 

   Kutera, Małgorzata (Difin SA, 2016)
   Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych zjawiskiem nadużyć gospodarczych. Szczególnie pomocna może okazać się dla zarządów, menedżerów wyższego szczebla i dyrektorów finansowych, którzy są ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2011 r. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów: pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy, tuczniki. Wybrane zagadnienia prognozowania. ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2012 roku oraz projekcja dochodów na 2015 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe w rolnictwie w 2012 roku. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2012 roku. Produkcja, koszty i ...
  • Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2013 roku oraz projekcja dochodów na 2020 rok 

   Abramczuk, Łukasz; Augustyńska-Grzymek, Irena; Czułowska, Magdalena; Idzik, Marcin; Jabłoński, Konrad; Skarżyńska, Aldona; Żekało, Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2014)
   Uwarunkowania produkcyjno-rynkowa w rolnictwie w 2013 roku. Materiał i metodyka badań. Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia uzyskana z produkcji wybranych produktów rolniczych w gospodarstwach konwencjonalnych w 2013 ...
  • Nadzieja zbawienia dzieci nieochrzczonych 

   Gołuch, Piotr (Michał Wyrostkiewicz, 2014)
  • Nagrody biznesowe. Etnografia rytuałów merytokracji 

   Krzyworzeka, Paweł (Poltext, 2017)
   Współczesne nagrody to temat doniosły i mało poważny zarazem. Jak bowiem można poważnie traktować zjawisko, które urosło do wręcz karykaturalnych rozmiarów? Dla obserwatorów z zewnątrz kuriozalny wydawać się może fakt, ...
  • Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia przypadków 

   Rosińska-Bukowska, Magdalena (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2011)
   Celem niniejszej pracy jest prezentacja ścieżek rozwoju dwudziestu najpotężniejszych korporacji transnarodowych oraz próba wskazania wspólnych dla badanych podmiotów elementów koncepcji rozwojowych, które można uznać za ...
  • Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego 

   Nazarko, Joanicjusz; Ejdys, Joanna; Halicka, Katarzyna; Olszewska, Anna; Gudanowska, Alicja; Krawczyk-Dembicka, Elżbieta; Nazarko, Łukasz (Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013)
  • Narkotyki, alkohol i dopalacze. Diagnoza problemu. Studium socjologiczne na podstawie badań wśród mieszkańców Gdańska 

   Abramowicz, Marta; Brosz, Maciej; Bykowska-Godlewska, Beata; Michalski, Tomasz; Strzałkowska, Anna (Wydawnictwo Zakładu Realizacji Badań Społecznych Q&Q, 2018-12-24)
   Książka stanowi rezultat badań poświęconych problemowi narkotyków i narkomanii, które zostały przeprowadzone na terenie Gdańska w 2015 roku.
  • Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom 

   Lewandowska, Adrianna; Andrzejczak, Piotr; Stradomski, Maciej (Instytut Biznesu Rodzinnego, 2017-03-15)
   Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom to obszerne kompendium wiedzy na temat firm rodzinnych i sukcesji. Redaktorzy opracowania skupili wokół siebie zespół ekspertów z ...
  • Narodziny podmiotu wirtualnego. Narracja. Dyskurs. Deiksis 

   Kubiński, Grzegorz (Zakład Wydawniczy Nomos, 2008)
  • Narracje fantastyczne 

   Maj, Krzysztof M.; Olkusz, Ksenia; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Uniwersytet Jagielloński (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, 2017)
   Książka "Narracje fantastyczne" pod wspólną redakcją Kseni Olkusz i Krzysztofa M. Maja jest piątym tomem serii „Perspektywy Ponowoczesności”, zbierającym na blisko siedmiuset stronach trzydzieści tekstów naukowych ...
  • Narracje górnicze z terenu Zabrza 

   Linek, Bernard (Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 2016)
   Publikacja została podzielona na trzy części, z których pierwsza omawia zagadnienie tożsamości górników budowanej w oparciu o miejsce, w którym pracują i żyją. Analizie poddano problem interakcji między kopalnią a pracującymi ...
  • Narracje postkryzysowe w humanistyce 

   Kotuła, Dominika; Piórkowska, Agata; Poterała, Andrzej (Instytut Filozofii UWM, 2014)
  • Narracje w życiu. O grupie i o jednostce 

   Wasilewski, Jacek; Amaka Ohia, Margaret; Piekot, Tomasz; Jabłoński, Wojciech; Ptaszek, Grzegorz; Rembowska, Aleksandra; Cichocki, Piotr; Skibiński, Adam; Wasilewska, Katarzyna; Nowak, Paweł; Kępa-Figura, Danuta (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016)
   W swoim podstawowym humanistycznym wymiarze narracja dotyczy poczucia sensu właśnie. Wiąże nam wyselekcjonowane epizody w przyczynowo-skutkową całość. Ponadto nadaje punkt widzenia, który sprawia, że w ramach pewnych ...
  • National Visions of EU Defence Policy-Common Denominators and Misunderstandings 

   Dobrowolska-Polak, Joanna; Faleg, Giovanni; Marrone, Alessandro; Muniz, Manuel; Price, Megan; Santopinto, Federico; Wurzer, Christian (Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussels, 2013-12)
   The premise of this study is simple: before discussing what defence strategy the EU should adopt at Brussels-level, member states should clarify what they expect individually from the EU Common Security and Defence Policy ...
  • Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego 

   Miklaszewski, Stanisław; Pera, Jacek; Garlińska-Bielawska, Joanna (Difin SA, 2012-01-04)
   Struktura pracy została ujęta w trzy grupy zagadnień: - konsekwencje kryzysu finansowego i ekonomicznego dla Unii Europejskiej, - reperkusje recesji gospodarczej w stosunku do innych regionów i poszczególnych krajów, - ...
  • Nauczyciel kreatorem zmiany 

   Akimjakova, Beata; Famuła-Jurczak, Anita; Mazur, Piotr; Račková, Oľga (VERBUM -vydavateľstvo KU, 2013)