Now showing items 1286-1305 of 2547

  • (P)oszukiwanie tożsamości: cztery studia o angielskim Oświeceniu 

   Dobrowolski, Paweł T. (Collegium Civitas, 2015)
   Książka składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów będących zarazem samodzielnymi, lecz połączonymi studiami, zakończenia oraz kompletnej bibliografii. Wspólnym mianownikiem całości są problemy nowej tożsamości, nie ...
  • Pamięć przyszłości. Analiza ryzyka dla zarządzania kryzysowego 

   Abgarowicz, Grzegorz; Cebul, Krzysztof; Abgarowicz, Inga; Wachnik, Monika; Plasota, Tomasz; Połeć, Bartłomiej; Napiórkowski, Maciej (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015)
   Zakres, w jakim uda się nam ograniczyć własną niepewność oraz osiągnąć oczekiwany poziom bezpieczeństwa, jest wprost proporcjonalny do pracy, jaką włożymy w proces planowania i przygotowania. Niemniej sam wysiłek nie ...
  • Pamięć sensoryczna czyli myśleć ciałem. Doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej 

   Modrak, Małgorzata (Difin SA, 2016)
   Publikacja opisuje mechanizmy poznawcze, rodzaje pamięci, zaburzenia procesu zapamiętywania oraz metody aktywizacji intelektualnej. Pamięć zmysłów i pamięć komórkowa stanowią wspaniałe dopełnienie pamięci operacyjnej i ...
  • Pamięć, Pogranicze, Oral History 

   Popławska, Aneta; Świtalska, Barbara; Wasilewski, Marcin; Uniwersytet Szczeciński; Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014)
   Publikacja zbiorowa zawiera dwadzieścia szkiców naukowych, podzielonych na trzy bloki tematyczne: pierwszy - Pamięć, drugi – Pogranicze oraz trzeci - Oral History.
  • Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich 

   Penkała, Anna (Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016)
   Monografia „Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i wienne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich” podejmuje tematykę finansowych możliwości uposażania panien, w tym wysokości przedślubnych ...
  • Państwo Islamskie. Narodziny nowego kalifatu? 

   Wejkszner, Artur (Difin SA, 2016)
   Książka zawiera analizę podstawowych faktów związanych z powstaniem i ewolucją grupy terrorystycznej działającej na terytorium Iraku i Syrii, zwanej „Państwem Islamskim”. Autor poddaje analizie zarówno teologiczne ...
  • Państwo w warunkach przesileń cywilizacyjnych 

   Kleer, Jerzy; Mączyńska, Elżbieta; Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, 2018)
  • Państwo – prawo – polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka 

   Chrzanowski, Mateusz; Kostrubiec, Jarosław; Nowikowski, Ireneusz; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2012)
   Tytuł księgi nawiązuje do trzech filarów, które stanowiły centrum zainteresowań badawczych Profesora Henryka Groszyka. Wokół państwa, prawa i polityki starał się on bowiem koncentrować różnorodność treści badawczych, ...
  • Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Tom I 

   Durka, Jarosław; Mierzwa, Janusz; Smoliński, Aleksander; Razyhrayev, Oleh; Kramar, Jurij; Sula, Dorota; Wróblewska, Urszula; Marcoń, Witold; Werra, Zbigniew; Handke, Waldemar; Wąsowicz, Jarosław; Orłowska, Marzena (Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014)
   Systemy państwowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku ulegały zmianom. W ciągu jednego stulecia w poszczególnych krajach obserwujemy zarówno okresy demokracji, jak i autorytaryzmu i totalitaryzmu. Dynamicznie ...
  • Papierowi bandyci : wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu brukowego do 1939 roku 

   Biskupski, Łukasz; Rawska, Monika; SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Wydawnictwo Przypis, Uniwersytet SWPS, 2017)
  • Papieskie pielgrzymki w PRL 

   Polak, Wojciech; Kufel, Jakub; Ruchlewski, Przemysław (Europejskie Centrum Solidarności, 2019)
   16 października 1978 roku na placu św. Piotra zabrzmiały słowa: "Habemus papam!" Papieżem został Polak – kardynał Karol Wojtyła. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku miała szczególne znaczenie. ...
  • Paradygmaty cyberprzestępczości 

   Kosiński, Jerzy (Difin SA, 2015)
   W książce opisano wpływ cyberprzestępczości na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, przedstawiono definicje, klasyfikacje i przepisy prawne penalizujące te zachowania. Opisano najczęściej współcześnie obserwowane objawy ...
  • Parlamenty narodowe jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej 

   Witkowska, Marta (Dom Wydawniczy ELIPSA, 2017)
   W rozdziale pt. „Parlamenty narodowe jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej” prezentuje ona rekomendacje dotyczące zakresu oddziaływania parlamentów narodowych jako podmiotów ...
  • Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006 

   Furmankiewicz, Marek; Królikowska, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2010)
   W niniejszej monografii przedstawiono wyniki badań partnerstw (grup partnerskich) działających na obszarach wiejskich w Polsce, według stanu w roku 2006. W ujęciu teoretycznym odniesiono się głównie do teorii wymiany (w ...
  • Paths to the Person 

   Niewiadomska, Iwona; Kalinowski, Mirosław (Wydawnictwo KUL; The Pontifical Council for Health Care Workers, 2010-01-01)
   Part I HUMANISTIC OBJECTIVES IN HEALTH PROMOTION Chapter I. EFFECTIVE RESISTANCE RESOURCES (Iwona Niewiadomska) 1. Psychological Stress: a Common Risk Factor in Behaviour Disorders 2. Resources: Factors Forming ...
  • Pedagogiczne Aspekty Zarządzania Organizacją Tom I 

   Szpakowski, Mirosław K.; Dąbek, Ewelina; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2014-01)
   Inspiracją dla redaktorów, stanowiącą jednocześnie przyczynek do powstania najpierw koncepcji, a później niniejszej monografii, było stwierdzenie, że „(…) system edukacji jest odpowiedzialny za to, czego i jak uczymy ...
  • Pedagogiczne Aspekty Zarządzania Organizacją Tom II 

   Szpakowski, Mirosław K.; Dąbek, Ewelina; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2014)
   Niniejsza monografia, którą oddajemy w ręce Czytelnika, jest kontynuacją oraz uzupełnieniem pierwszego tomu, opublikowanego w lutym bieżącego roku. Pozycja „Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją. Tom I” rozpoczęła ...
  • Pedagogiczne Aspekty Zarządzania Organizacją Tom III 

   Szpakowski, Mirosław K.; Dąbek, Ewelina; Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., 2014)
   Z ogromną satysfakcją oddajemy w ręce Czytelników kolejny, trzeci już tom z serii wydawniczej „Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją”. Tym razem w przyjętym planie staraliśmy się wskazać przede wszystkim role i ...
  • Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy myślenia o rodzinie 

   Zięba-Kołodziej, Beata; Badora, Sylwia (Difin SA, 2015)
   Książka stanowi wprowadzenie w złożone i często skomplikowane zagadnienia z zakresu teorii, badań i historii rodziny, a w szczególności jej zadań opiekuńczo-wychowawczych. Może być przydatna tym czytelnikom, którzy chcieliby ...
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy 

   Pujer, Klaudia; Pieróg, Michał; Kundzicz, Luiza; Gromysz, Jowita; Cęcelek, Grażyna; Giers, Magdalena; Walaszczyk, Karolina; Pieróg, Beata; Waluś, Sabina; Żukowska, Klaudia (Exante, 2016-07-02)